"איכא דאמרי" - שינויי נרטיב בגלגולי הטקסט של סיפור האגדה

הקורס מבוסס על לימוד של טקסטים מספרות האגדה של חכמים, תוך השוואה עם מקורות מקבילים בעולמם של חכמים (ואף מחוצה לו) במגמה לאתר את הנרטיבים השונים המובעים בגרסאות השונות של הסיפורים, הבדלים העולים מתוך עיצוב שונה של הסיפור כולו או פרטיו ואיסוף התובנות הנלמדות לחיי השעה.בקורס יבחנו כלי העיצוב וההתמרה של הנרטיב, תוך השלכה אקטואלית, השוואה לנרטיבים אחרים והצעת כיוונים ורעיונות ליצירת נרטיב אחר.
מרכז: ד"ר אריה חיון, בוגר המחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר אילן, כתב דוקטורט בנושא: "בית שמאי ובית הלל – חקר משנתם ההלכתית והרעיונית", מרצה במכללה האקדמית "חמדת הדרום". aryedr@gmail.com

קהל היעד: מורים מתחומי היהדות, התלמוד, המקרא והספרות, אנשי חינוך וכל המתעניינים בתחום.

מטרות הלימודים: הרחבת הידע של הלומדים בספרות האגדה והיכרות עם תולדות הטקסט בספרות האגדה, דרכי האגדה ומטרותיה, תוך דגש על עיצוב, שינוי וחידוש נרטיבים קיימים לאור הנלמד מהמקורות.

תכני הלימודים:

• הז'אנרים השונים של סיפור האגדה;
• מחויבות לטקסט בספרות האגדית לעומת ספרות החוק (הלכה);
• קיצור, הרחבה, תמורה, הוספה והטיה – הסיפור של מסירת הסיפור;
• "שגיאות מי יבין" – על שגיאות ותקלות כמרכיב מכונן בסיפור ובסיפור מסירת הסיפור;
• יוצרים סיפור – כיצד אנחנו נספר את הסיפור, נטילת רשות להובלה מחדש של הסיפור.

מתכונת הלימודים: קורס מקוון.
היקף הלימודים: 1 ש"ש (30 שעות).
אישור סיום: לעומדים בדרישות הקורס יוענק אישור סיום מטעם המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין.

גמול השתלמות: על-פי התקנות של משרד החינוך.