סדנת "מדרש יוצר": בית שמאי, בית הלל - כלים מהמקורות לשיח העכשווי

קורס סדנאי זה מבוסס על לימוד טקסטים מן המקורות העוסקים בדיאלוג שבין בית שמאי ובית הלל, תוך השוואתם לטקסטים עכשוויים. הקורס בוחן את גבולות השיח בין קבוצות אידיאולוגיות בשגרה ובעתות משבר מתוך עיון במקורות המתעדים את העימותים המילוליים והפיזיים בין בית שמאי ובית הלל.
במסגרת הקורס ננסה לענות על השאלה- האם אנו צריכים או יכולים לתקן את הDNA התרבותי שלנו ונחפש כיוונים ורעיונות ליצירת נרטיב אחר.

מרצה: ד"ר אריה חיון, בוגר המחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר אילן, נושא הדוקטורט שלו: "בית שמאי ובית הלל – חקר משנתם ההלכתית והרעיונית", מרצה במכללה האקדמית "חמדת הדרום". aryedr@gmail.com

קהל היעד: מורים מתחומי היהדות, התלמוד, המקרא והספרות, אנשי חינוך וכל המתעניינים בתחום.

מטרות הלימודים:
• הרחבת הידע של הלומדים בעזרת המקורות הטקסטואליים והמחקריים לדיאלוג בין בית שמאי ובית הלל;
• ניהול מחלוקות בשגרה ובשעת משבר לאור טקסטים מן המקורות וטקסטים בני זמננו;
• הבנת גבולות השיח בעולמם של חכמים, בעולם היהודי בכלל ובדורנו בפרט.

תכני הלימודים:
• תופעת הבתים בראיה היסטורית וא-היסטורית;
• ניתוח מחלוקות לאור רקען התוכני (לרוב הלכתי) והאידיאולוגי (מטא-הלכתי);
• ניתוח תרבות הדיון של שני הבתים תוך השוואה לתרבות הדיון העכשווית;
• עיון בדרכי ההכרעה במחלוקות שני הבתים בהשוואה לשיח הדמוקרטי בן ימינו;
• "מדרש יוצר" – שימוש במקורות ככלי לבנייה עצמית-חברתית.

מתכונת הלימודים:
קורס מקוון.

היקף הלימודים: 1 ש"ש (30 שעות)
אישור סיום: לעומדים בדרישות הקורס יוענק אישור סיום מטעם המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין.
גמול השתלמות: על-פי התקנות של משרד החינוך.