התכנית להתמחות במדידה והערכה חינוכית

התכנית מכשירה אנשי חינוך בעלי תואר שני לתפקידי רכזי הערכה ומדידה בבתי הספר. יש בה התייחסות לתהליכי ההערכה הפנימיים והחיצוניים המקובלים כיום ולסביבת העבודה הבית ספרית הנוכחית מחד, ולשינויים שיחולו בה עם המעבר לתקשוב בהוראה, בלמידה ובדרכי הניהול, מאידך. היא נועדה לאפשר לבוגריה לשפר את דרכי ההערכה והמדידה במערכת החינוך, תוך ניצול מיטבי של סביבת העבודה הטכנולוגית בתהליכי איסוף הנתונים, עיבודם והצגתם בצורה מושכלת לפני בעלי העניין בבית הספר.

מרכזת: ד"ר רויטל היימן, מתמחה בהערכה ובמדידה, במחקר פעולה ובייעוץ ארגוני. rheimann@dyellin.ac.il
סגל המרצים: מרצים המלמדים בתכנית לתואר השני ב"הוראה ולמידה" ומומחים חיצוניים בתחומי מדידה, סטטיסטיקה, שילוב טכנולוגיה בתהליכי הערכה וגישות להערכה חלופית.

קהל היעד: מורים בעלי תואר שני.

מטרת הלימודים: התמחות בהערכה ומדידה שתאפשר לבוגרי התכנית לפתח תרבות הערכה בבית הספר ותהליכי קבלת החלטות מבוססי נתונים.
תכני הלימודים:

  • הערכה לשם למידה בגישות שונות;
  • מדידה בחינוך; סטטיסטיקה למתקדמים;
  • תהליכי הערכה בסביבות מתוקשבות;
  • הובלת תהליכי שינוי בארגון ופיתוח ארגון לומד.

היקף הלימודים: 8 ש"ש (240 שעות): שנה א'– 4 ש"ש, שנה ב' – 4 ש"ש (סמינריון מלווה פרקטיקום).
משך הלימודים: שנתיים אקדמיות.
המועד: שנה א': ימי ראשון בין השעות 14:15- 19:15;
שנה ב': ימי ראשון בין השעות 16:00–19:15 ;

תנאי קבלה: תואר שני; תעודת הוראה; ניסיון של 3 שנות הוראה לפחות במערכת החינוך; ריאיון אישי.

שכר לימוד: 3,470 ₪ לשנה, יתכן מימון חלקי של משרד החינוך על-פי תנאי הזכאות של כל לומד.
גמול השתלמות: על-פי התקנות של משרד החינוך.
תעודה: לעומדים בדרישות הקורס תוענק תעודת התמחות במדידה והערכה חינוכית מטעם המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין.

הערות:
1. התכנית אושרה על-ידי הראמ"ה.
2. תכנית הלימודים הסופית של כל משתתף תותאם להשכלה הקודמת שלו בתחומים הנדרשים.
3. התכנית מוכרת ב"אופק חדש" וב"עוז לתמורה".
4. ללומדים במסגרת "אופק חדש" יוכרו השעות על פי דרגות הקידום המתאימות לכל אחד מהמשתלמים.
5. התכנית מתאימה גם למורים הלומדים לדרגות מתקדמות (7- 9).
6. התכנית מאפשרת לבוגריה להתמנות לתפקיד רכז הערכה בית ספרי.