לקבלת מידע אנא פנו אלינו ונחזור אליכם בהקדם.
שם פרטי:
שם משפחה:
נייד:
דואר אלקטרוני:

מסלול

מסלול

limudai_hemsech_courses  

פיתוח מקצועי לעובדי הוראה בדרגות הגבוהות (דרגות 7 – 9 ב"אופק חדש")

תכניות הלימודים לפיתוח מקצועי של עובד הוראה בדרגות 7–9 במסגרת "אופק חדש" נועדו לכוון את התפתחותו של המורה כאיש מקצוע בתחומו, כחבר בקהילה החינוכית אליה הוא שייך וכמי שתורם להתפתחותם המקצועית של שותפיו ועמיתיו.

בתכניות האלה יושם דגש על התמחות בלמידה רפלקטיבית וחשיבה מחקרית-ביקורתית בהקשר של תהליכי הלמידה, ההוראה והיישום בכיתה ובבית הספר.

מרכזת הפיתוח המקצועי לדרגות הגבוהות: גב' דקלה אורן, דוקטורנטית לחינוך, לשעבר מנהלת בתי ספר, מדריכה פדגוגית, מרצה ומרכזת התכנית להסבת אקדמאים להוראה במסלול לחינוך יסודי במכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין.

סגל המרצים: מרצים ומנחים מקרב אנשי הסגל במכללה, מומחים בתהליכי מחקר, בתהליכי הערכה ומדידה, ביזמות חינוכית, בהנחיית צוותים, בעלי ניסיון בהובלה בבתי ספר, בניהול, בפיקוח ובהדרכה.

משך הלימודים: שנתיים אקדמיות.

היקף הלימודים: 75 שעות בכל שנה, על-פי החלוקה הזאת:

א. לימודים עיוניים במכללה (45 שעות שנתיות);

ב. ליווי אישי מודרך (15 שעות שנתיות);

ג. התנסות מעשית (15 שעות שנתיות).

מתכונת הלימודים: 11 מפגשים בני 4 שעות אקדמיות במליאה ומפגשי הדרכה פרטניים בתיאום עם המרצה.

המועד: ימי חמישי בין השעות 16:15–19:30.*

* מורים חונכים ומלווים יתקיים בימי שלישי

 


:כל עובד הוראה שדרגתו 6 ומעלה יוכל לבחור אחד מבין הקורסים האלה

 

 

תיאור הקורסים

 

מטרות הלימודים:

 • היכרות עם תחום היזמות בכלל, ויזמות חינוכית בפרט: תאוריות, כלים ומיומנויות.
 • פיתוח יוזמות איכותיות של הלומדים, מימושן בבתי הספר והערכתן.

תוכני הלימודים:

שנה א

 • חשיפה ליוזמות חינוכיות מוצלחות והכרת מאפייניהן.
 • הקניית מושגים וכלים הדרושים לאבחון הארגון בו מתבצעת היזמה.
 • רכישת כלים להערכת היזמה: תיעוד תהליכי הלמידה, התכנון והעשייה ופיתוח יכולת רפלקטיבית לבחינתם.
 • כתיבת יזמה חינוכית-אישית המבוססת על נתוני הארגון שהלומד שייך אליו והולמת את חזונו.

שנה ב

 • ביצוע היזמה החינוכית שנבנתה ונכתבה בשנת הלימודים הראשונה
 • כלים להערכת היזמה ולהטמעתה בארגון.

ההרשמה נסגרה - ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ו תחל במהלך יולי 2015

 

חזרה

 

 

מטרות הלימודים:

 • טיוב תהליכי הלמידה וההוראה בכיתה.
 • ניהול שיח פדגוגי ולמידת עמיתים.
 • פיתוח יכולת רפלקטיבית לבחינת תהליכי הוראה ולמידה והערכתם.
 • עידוד השימוש בלמידה מסרטים ומשיעורים מצולמים על ידי המשתתפים בעבודתם החינוכית.

תוכני הלימודים:

שנה א

 • שימוש בחומרים מצולמים ככלי לניהול שיח ולמידת עמיתים, התבוננות ורפלקסיה.
 • כללי התצפית והמשוב.
 • התנסות ראשונית בשימוש בשיעורים מצולמים ככלי לחקר עצמי.

שנה ב

 • ניתוח שיעורים שצולמו על ידי הלומדים.
 • בחינה של תרומתם לשיפור ההוראה ולהערכתה.

ההרשמה נסגרה - ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ו תחל במהלך יולי 2015

חזרה

 

 

מטרת הלימודים:

 • פיתוח הכישורים והמומחיות של המורה החונך והמלווה בתחומי החונכות והליווי.

תוכני הלימודים:

שנה א

 • עולמו של המורה המתחיל – צרכים, קשיים ואתגרים: הוראת התוכן הפדגוגי, הלומדים ומאפייניהם, הארגון וההיבט האישי.
 • פיתוח כישורי הנחיה והיוועצות.
 • למידה התנסותית וליווי אישי מודרך (Supervision).

שנה ב

 • הדרכה וחניכה כתהליך העצמה בהתפתחות המקצועית של עובדי הוראה.
 • למידה התנסותית קבוצתית וליווי אישי מודרך (Supervision) וניהול פורטפוליו.
 • התנסות בליווי מורה צעיר במערכת.

ההרשמה נסגרה - ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ו תחל במהלך יולי 2015

חזרה

 

 

מטרות הלימודים:

 • פיתוח מומחיות של מורים לחקור שאלות מתחום עבודתם השוטפת.
 • שיתוף עמיתיהם בממצאים כדי לקדם את העבודה הבית ספרית ולהנחיל להם מניסיונם המקצועי המצטבר.

תוכני הלימודים:

שנה א

 • הקניית כלים מעשיים לביצוע מחקרי פעולה בשדה כאמצעי לשיפור המעשה החינוכי.
 • היכרות עם גישות שונות במחקר פעולה.
 • שימוש בשיטות לאיסוף נתונים במחקר האיכותי ולניתוחם.
 • פיתוח יכולת של למידה רפלקטיבית ושל דרכי ההטמעה של המחקר.
 • כתיבת מתווה למחקר מתחום העשייה של המשתלם המבוסס על הידע התאורטי ועל המיומנויות והכלים שנרכשו בקורס.

שנה ב

 • ביצוע המחקר על-פי המתווה שתוכנן בשנת הלימודים הראשונה.
 • היכרות עם כלים להערכת המחקר.

ההרשמה נסגרה - ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ו תחל במהלך יולי 2015

חזרה

 

 

תאריכי פתיחת הקורסים (שנה א' בלבד)

שם הקורס יום בשבוע תאריך פתיחה

בין רגש לקוגניציה - פסיכופדגוגיה

חמישי 23.10

יזמות חינוכית -חברתית

חמישי 23.10

למידה מסרטים ומשיעורים מצולמים

חמישי 23.10

מורים חונכים ומלווים

שלישי 21.10

עובד הוראה חוקר את עשייתו

חמישי

23.10