לקבלת מידע אנא פנו אלינו ונחזור אליכם בהקדם.
שם פרטי:
שם משפחה:
נייד:
דואר אלקטרוני:

מסלול

מסלול

limudai_hemsech_courses  

תכנית לפיתוח מקצועי של סגני מנהלים במסגרת "אופק חדש"

זהותו המקצועית של סגן המנהל מבוססת על התפיסה כי הוא שותף מרכזי למנהיגות פדגוגית מובילה בביה"ס בתהליכי חינוך הוראה ולמידה. תפיסה זו מבליטה היבטים מנהיגותיים, פדגוגיים וניהוליים בתפקיד הסגן. פיתוחו המקצועי של סגן המנהל יתמקד באופן ספירלי בהבניית זהותו המקצועית ובעיצוב דרכים לתפקודו המיטבי כשותף לעבודת המנהל, תוך העצמת תחושת המסוגלות העצמית בשילוב ידע אקדמי ומעשי.

מרכזת התכניות: אירית דורי (M.A), לשעבר מנהלת בית ספר ומאמנת בפרויקט בתי"ס מובילי פדגוגיה איכותית. מתמחה בהנחיית קבוצות ומנחה בקורסים לפיתוח מקצועי של סגני מנהלים.

סגל המרצים: סגל המרצים כולל מרצים מומחים מתחום הייעוץ הארגוני, ניהול וחינוך, המלמדים ומלווים את הקורסים מזה מספר שנים בהצלחה רבה.
קהל היעד: סגני מנהלים המכהנים בבתי ספר בתכנית "אופק חדש".

מטרות הפיתוח המקצועי (בהתאם למתווה המדיניות לפיתוח סגני מנהלים ב"אופק חדש"):
א. פיתוח תפיסת התפקיד והזהות המקצועית של סגן המנהל כשותף מרכזי במנהיגות הפדגוגית הבית ספרית ובדיאלוג עם המנהל;
ב. פיתוח ראייה מערכתית בסביבה דינמית;
ג. שכלול יכולות אישיות ובין אישיות ומיומנויות ניהוליות ופדגוגיות, תוך הרחבת "ארגז כלים" מקצועי;
ד. הבנייה של תפיסה והבנת תהליכי חינוך, הוראה ולמידה, הממוקדים בפרט ובפיתוח צוות ביה"ס ויישומם בביה"ס (לדוגמה – השעה הפרטנית והשיח בקבוצה הקטנה).

שכ"ל: השתתפות עצמית בשנה א': 130 ₪, שנה ב' ואילך- 65 ₪.

גמול השתלמות: על-פי תקנות משרד החינוך. התכניות מוכרות במסגרת "אופק חדש.

מבנה הרצף לפיתוח מקצועי:

vice-presidents-hemshec