netaim-logo-small


לקבלת מידע אנא פנו אלינו ונחזור אליכם בהקדם.
שם פרטי:
שם משפחה:
נייד:
דואר אלקטרוני:

מסלול

מסלול

limudai_hemsech_courses  

אימון בתחילת הדרך – אימון למורה החדש בכניסה לתפקיד

תחילת הדרך בהוראה היא תקופה משמעותית בחיים האישיים והמקצועיים של המורה החדש.

עיצוב התפקיד וביצועו מבוסס על שלוש מערכות עיקריות: א. המורה החדש: תפיסת העולם, ציפיות מהתפקיד, ידע וכישורים; ב. שותפי התפקיד: מנהל, חברי הצוות, תלמידים והוריהם ובני משפחתו של המורה; ג. המערכת הארגונית: משרד החינוך והמכללה.

נתמקד בסוגיות ובקשיים הייחודיים למורה החדש ובהתמודדות עימם באמצעות כלים פדגוגיים ואימוניים. אופי ההשתלמות יהיה סדנאי בעיקרו.

מרכזת: שולמית אלעד, Shulamit@dyellin.ac.il

מנחה: גליה מזור, magalg@dyellin.ac.il

היקף הלימודים: 30 שעות, על-פי החלוקה הזאת: א. סדנה בהנחיית סגל המכללה (30 שעות); ב. ליווי אישי של מורה מנוסה (20 שעות).

משך הלימודים: 10 מפגשים בני 3-4 שעות כל אחד במהלך שנת הלימודים.

המועד: ימי שני לפי תאריכים בין השעות 16:45–19:15

קהל היעד: מורים בשנת עבודתם הראשונה לאחר ההתמחות (סטאז').

תחילת הלימודים: יום ראשון 22.10.2017

הרשמה מקוונת

מזכירות יחידת "נטעים": גב' אילנית שרגאי 02-6587581 ilansh@dyellin.ac.il