netaim-logo-small


לקבלת מידע אנא פנו אלינו ונחזור אליכם בהקדם.
שם פרטי:
שם משפחה:
נייד:
דואר אלקטרוני:

מסלול

מסלול

limudai_hemsech_courses  

תקשורת יעילה מול אתגרי החינוך המיוחד

החינוך העל-יסודי מציב בפני המורה אתגרים רבים הנוגעים לגיל ההתבגרות, למפגש עם הורי המתבגרים ולשיח עם עמיתים בשגרת היומיום. השתלמות זו נועדה לקדם את ההכרה בכוחה של תקשורת יעילה לסייע מול אתגרי המציאות הבית ספרית תוך העמקת ההבנה של המכשולים המקשים על קיומה; לצייד את המורה במיומנויות תקשורת תוך התייחסות ישירה ליישומן במרחב הבית ספרי ולתת במה להעלאת הצלחות וקשיים הנוגעים לתקשורת עם תלמידים, הורים ועמיתים ולמידה מהם.

מרכזת: שולמית אלעד, בעלת תואר שני בחינוך מיוחד, מומחית להוראה מתקנת ומדריכה דידקטית במכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין. Shulamit@dyellin.ac.il

מנחה: ד"ר בועז ברונשטיין boazbron@dyellin.ac.il

היקף הלימודים: 30 שעות, על-פי החלוקה הזאת: א. סדנה בהנחיית סגל המכללה (30 שעות); ב. ליווי אישי של מורה מנוסה (20 שעות).

משך הלימודים: 10 מפגשים בני 3-4 שעות כל אחד במהלך שנת הלימודים.

המועד: ימי שלישי אחת לשבועיים בין השעות 16:30–19:00.

קהל היעד: מורים בשנת עבודתם הראשונה לאחר ההתמחות (סטאז').

תחילת הלימודים: יום שלישי 31.10.2017

הרשמה מקוונת

מזכירות יחידת "נטעים": גב' אילנית שרגאי 02-6587581 ilansh@dyellin.ac.il