netaim-logo-small


לקבלת מידע אנא פנו אלינו ונחזור אליכם בהקדם.
שם פרטי:
שם משפחה:
נייד:
דואר אלקטרוני:

מסלול

מסלול

limudai_hemsech_courses  

מורים בשנת עבודתם הראשונה ("יחידת נטעים")

מרכזת יחידת נטעים: שולמית אלעד, בעלת תואר שני בחינוך מיוחד, מומחית להוראה מתקנת ומדריכה דידקטית במכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין. Shulamit@dyellin.ac.il

אתר נטעים 2016 (חיצוני)

יחידת "נטעים" הוקמה כדי לתת מערך תמיכה מקיף למורה המתחיל שסיים את לימודיו האקדמיים. המורה המתחיל מתמודד עם קשיים רבים מבחינה מקצועית, אישית וסביבתית-ארגונית. לקשיים אלה יש השפעה מכרעת על המשך חייו המקצועיים: נכונותו להתמיד במקצוע, תפיסת תפקידו וגיבוש זהותו המקצועית. הנחיה וליווי משמעותי של המורה המתחיל יאפשרו כניסה טובה למערכת, יתרמו לעיצוב זהותו המקצועית ויצרו אצלו מחויבות למקצוע ההוראה.

היחידה מציעה גם קורסים להכשרת מורים-חונכים למתמחים בהוראה (חונכי סטאז'רים). קורסים אלה מקנים למורים ותיקים ובעלי ניסיון ידע ותובנות אודות הקשיים עימם מתמודד המורה החדש, מחד גיסא, ודרכים לסייע לו, לתמוך בו, להדריכו ולהעריכו, מאידך גיסא.

 

מערך התמיכה המוצע על ידי יחידת נטעים, כולל תמיכה במספר שלבים בחיים המקצועיים של מורים בשלב הכניסה להוראה, כפי שמפורט בהמשך:

הקורסים המוצעים:

  מתמחים        מורים בשנה הראשונה           חונכים ומלווים 

 


כמו כן, היחידה שמה לה מטרה לעבוד בשיתוף פעולה עם השדה, לספק ייעוץ אישי ומקצועי למורים חדשים וותיקים כאחד, להשתלב בתכניות השתלמויות בית ספריות, ולעמוד בקשר עם בוגרי המכללה, מנהלי בתי הספר והמפקחים.

 

  קשר עם השדה             קשר עם הבוגרים             ייעוץ אישי  הרשמה מקוונת

 

מזכירות יחידת "נטעים": גב' אילנית שרגאי 6558175 ; 6587581 ilansh@dyellin.ac.il