לקבלת מידע אנא פנו אלינו ונחזור אליכם בהקדם.
שם פרטי:
שם משפחה:
נייד:
דואר אלקטרוני:

מסלול

מסלול

limudai_hemsech_courses  

השתלמויות במתמטיקה ובהוראתה

1. "מקצה אל קצה" -
הוראת התלמיד ברוך הכישרון במתמטיקה (2 ש"ש עם אפשרות הרחבה לעוד 2 ש"ש):
א. הוראת התלמיד ברוך הכישרון – שיעור (2 ש"ש).
מטרת הקורס להעלות את מודעות המורים לצורך לתת מענה הולם לתלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה במסגרת לימודי המתמטיקה בכיתה. במסגרת הקורס יינתנו כלים תאורטיים, דידקטיים ומתמטיים שיאפשרו למורים לטפח תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה בכיתתם, וכן יעובדו תכנים מתמטיים בליווי התנסות מעשית בהוראת תלמידים ברוכי כישרון.
ב. הוראת התלמיד ברוך הכישרון – צפייה מודרכת בתלמידים (2 ש"ש).
צפייה פעילה בקורס לתלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה בכיתות ג או ז-ח המאפשרת התנסות בהוראה והנחייה של תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה, התחקות אחר דרכי העבודה והפתרון שלהם והתנסות מחקרית עם אוכלוסיית תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה.

הוראת התלמיד המתקשה במתמטיקה
א. הוראת מתמטיקה למתקשים (1 ש"ש)
הקורס יקנה עקרונות להערכה בלתי פורמלית של כישורים ושל יכולות מתמטיות, יפתח מיומנויות הערכה של תלמידים המתקשים במתמטיקה, יקנה עקרונות של הוראת מתמטיקה מתוך הקשר וירחיב את הידע הפסיכו-דידקטי להוראת מתמטיקה.
ב. המעבר מהחשבון לאלגברה (1 ש"ש)
הקורס יעסוק בקשיים המאפיינים את המעבר מהחשבון לאלגברה, בכלים לאיתור תלמידים בסיכון לתת-הישגיות בראשית לימודי האלגברה ובהצעות לטיפול. האיתור והטיפול נעשים בתכנים מספריים לפני תחילת לימודי האלגברה.
ג. המצ"ב מזווית אחרת - מצבי הוראה בעייתיים בגאומטריה (2 ש"ש)
הקורס יעסוק בזיהוי, בניתוח מצבי הוראה בעייתיים בגאומטריה ובדרכים להתגבר על בעיות אלה, בשילוב הדגמת מצבים אותנטיים של הוראת מושגים בסיסיים בגאומטריה שבהם מתקשים התלמידים.

לפרטים והרשמה לתכניות "מקצה לקצה":
ד"ר הגר גל, 02-6587505, 050-2211021, hagarg@dyellin.ac.il

 

2. קורסים מתחום הדעת: תורת הקבוצות; תורת המספרים; לימודי אנליזה באמצעים טכנולוגיים; גאומטריה בסביבה ממוחשבת; דו-ממד, תלת-ממד ועוד.

3. קורסים דידקטיים: המצ"ב מזווית אחרת- מצבי הוראה בעייתיים בגאומטריה; דידקטיקה של המתמטיקה; הוראת מתמטיקה למתקשים; הוראת התלמיד ברוך הכישרון, הוראת מתמטיקה בכיתות א-ב ועוד.

4. קורסים משולבים: גאומטריה – היבט מתמטי ודידקטי, מדידות, משימות חקר ועוד.
* אפשר לקחת את הקורסים כאשכול שלם או כקורסים יחידים.

5. הסבת אקדמאיים להוראת מתמטיקה: בעלי תואר אקדמי יכולים ללמוד במסגרת החוג לקראת הסמכה להוראת מתמטיקה. מסגרת הלימודים תיקבע בהתאם לנתוני המועמדים.

6. השתלמויות במתמטיקה למורי החינוך המיוחד: מורים המלמדים במסגרות החינוך המיוחד ומעוניינים להעמיק את הידע המתמטי והידע הדידקטי-מתמטי, מוזמנים להשתתף בקורסים מתאימים בתכנית אישית או במסגרת השתלמות מרוכזת. הלימודים יכולים להוות חלק מלימודי הסמכה להוראת מתמטיקה במסלול היסודי או העל-יסודי.
תיתכן השתתפות של משרד החינוך בשכר הלימוד של המורים הלומדים בהשתלמות המרוכזת על-פי תנאי הזכאות של כל מורה.

7. השתלמויות במתמטיקה לגננות: גננות המעוניינות להשתלם במתמטיקה מוזמנות להשתלב בקורסים מתאימים בלימודי החוג או במסגרת השתלמות מרוכזת.

8. השתלמויות בהתאמה אישית לקבוצות: אפשר לבנות השתלמויות ייחודיות לצוותים בית ספריים, לקבוצות בעלות עניין משותף או בעלות רקע דומה על פי הצורך והדרישה.