עברית שפה זרה/שנייה לדוברי ערבית - תכנית לימודי הרחבת הסמכה

החברה הישראלית בפתחה של המאה ה-21 מתמודדת עם אתגרים חברתיים רבים. אחד מהם הוא בניית קשר ושילוב של קבוצות שונות. במדינת ישראל קיימות שתי שפות רשמיות: עברית וערבית. עם זאת השפה הרווחת והמנגישה מבחינה חברתית וכלכלית היא העברית.
הרפורמות החדשות במערכת החינוך מחייבות את כלל המורים להתמחות בתחומי הדעת ולרכוש תעודת הוראה ורישיון הוראה, אך, לצערנו, מורים רבים עדיין מלמדים היום במערכת ללא השכלה רשמית וללא תעודות. אם ברצוננו להבטיח את טיב השליטה בשפה של כל תלמידי ישראל, עלינו להכשיר את מוריהם כדי שיוכלו לתת בידיהם כלים ראויים, עכשוויים ורלוונטיים.

מטרת התכנית:
מטרת העל של התכנית היא טיפוח של 'אדם אורייני' בשפה ובתרבות העברית. על פי התפיסות הרחבות המקובלות היום, אדם אורייני הוא מי שיכול להשתמש בטקסטים כתובים ודבורים, הרווחים בתרבות בת־זמננו, נחוצים להשתלבות בה ומוערכים על ידי החברה והפרט - להבין אותם ולהעמיק בדיון על אודותיהם, וזאת על מנת להשיג מטרות אישיות, לפתח ידע ופוטנציאל אישי ולהשתתף באופן פעיל בחברה.
לפיכך, מטרתה של תכנית המכללה היא להכשיר מורים מירושלים המזרחית המלמדים בפועל בבתי הספר להורות עברית כשפה זרה/שנייה: להכיר את יסודות הדקדוק של העברית המודרנית, להתוודע לתהליכי רכישת שפה זרה/שנייה, להכיר גישות, שיטות וכלים להוראת שפה זרה/שנייה, להבין את ההבדלים בין העברית לערבית ולהשתמש בידע זה.

תנאי קבלה:
בעלי תואר ראשון בכל תחום ותעודת הוראה מוכרים ע"י משרד החינוך.
ידיעת השפה העברית ברמה ה-ו (אולפן). יתקיים מבחן רמה.
מסגרת הלימודים:
26 ש"ש עיוני ו- 6 ש"ש אימוני הוראה (בפריסה על פני חמש מחציות וחצי).

הקורסים יקנו ידע בשלושה מעגלים מרכזיים:

  • חיזוק הידע בלשון העברית;
  • רכישת שפה זרה – היבטים תאורטיים;
  • דידקטיקה של הוראת העברית כשפה זרה – סמינריון דידקטי וקורס בהוראת עמיתים;

אימוני הוראה – הסטודנטים ילוו בבתי הספר שבהם הם מלמדים על ידי מדריכות פדגוגיות החל במחצית השלישית.