הסמכת מורים עולים להוראת האנגלית בישראל

קורס זה הינו קורס חובה לכל מורה שקיבל הסמכה להוראת אנגלית בחו"ל ומעוניין ללמד בארץ במסגרת משרד החינוך. הקורס מתקיים במכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין מזה כ 15 שנה.

רציונל:
העולים החדשים המגיעים לארץ ומנסים להיכנס למקצוע ההוראה בארץ חשופים להרבה קשיים כמורים חדשים בארץ, על אף הניסיון הרב אתו הם באים לעיתים.

ישנם פערים של שפה, ידע ודרישות מצד המערכת; שוני תרבותי גדול המשפיע הן על מערכת היחסים שלהם מול התלמידים והן בחדר המורים; נושאי הלימוד אינם דומי ועוד.

המפגש השבועי במכללת דוד ילין הופך, מעבר להעברת הידע החיונית, גם למוקד לתמיכה הדדית ומקום בו הם יכולים למצוא פתרונות מהמרצים ומעמיתיהם למקצוע ומצב, לבעיות הצפות אצלם בהוראה ובהסתגלות לחיים בארץ.

היקף הקורס: 180 שעות

מטרות הקורס:

  • לתת לקבוצה משכילה והטרוגנית של לומדים שבאים לקורס - כל אחד בעל ניסיון והשכלה בדרגות שונות- חומר איכותי, מעניין ושימושי לתפקידו כמורה במערכת החינוך הישראלית;
  • לעזור למשתלמים להבין את הייחודיות של התלמיד הישראלי ומערכת החינוך בארץ;
  • לתת למשתלמים כלים שיעזרו להוראה בארץ;
  • להעביר ידע מקצועי שיכין אותם להוראת אנגלית כשפה זרה בארץ.


מרכזת התכנית: ד"ר אניטה בוכבינדר


סגל המרצים: סגל המרצים כולל מרצים אקדמאים מובילים בתחומי השונים של הקורס, אשר יכולים גם לשמש כדוגמה (מודלינג) להוראה בתחום.


בין נושאי הקורס:
התכנית להוראת האנגלית בישראל, מבחני המיצב והבגרות;
בלשנות שימושית;
התפתחות מקצועית והעשרה;
שיטות הוראה, טכנולוגיה וניהול כיתה;
הוראת ספרות בריטית ואמריקאית;
לקויי למידה;
הערכה;
אימוני הוראה.