מקצועות והוראתם

בית הספר ללימודי המשך במכללת דוד ילין מציע מגוון תכניות וקורסים העוסקים במקצועות ההוראה בבתי הספר ובהוראתם: תרבות ישראל, מתמטיקה, פיזיקה ומדע, אנגלית ועוד.

חלק מתכניות אלה מוכרות לעובדי הוראה במסגרת "אופק חדש" .