צוות ושעות פתיחה

שעות פתיחה
:


יום א' 9:00-14:30
יום ב' 8:30-19:00
יום ג':8:00-15:00
יום ד' 9:00-12:30
יום ה' סגור

מומלץ להתקשר למספר 02-6558186
לפני הגעתכם לסדנה.


שעות השאלה:

יום א' 9:00-14:30
יום ב ' 10:00-14:30
יום ג ' 10:00-14:30
יום ד' 9:00-12:30

מומלץ להתקשר למספר 02-6558186
לפני הגעתכם להשאלה בחדר עיון.

מעבר לדף הבית של הסדנה לגיל הרך

מעבר לדף הבית של המסלול ללימודי חינוך לגיל הרך

מעבר לרשימת חוגים ומסלולים – לימודי תואר ראשון בחינוך