צוות ושעות פתיחה

צוות הסדנה:

ארנה ויילר, סלביה טרכטנברג-עובדיה, ננסי כץ (סטודנטית)


שעות פתיחה סמסטר ב' תש"ע

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

עבודה וייעוץ

10.00-14.30

10.30-12.00

13.30-15.30

17.30-19.00

10.00-15.00

13.30-17.30

שיעורים

14.00-17.00

8.30-10.00

12.00-13.30

8.30-10.00

איןמעבר לדף הבית של המסלול ללימודי חינוך יסודי, המסלול ללימודי חינוך על יסודי, החוג לחינוך על יסודי משלב

מעבר לרשימת חוגים ומסלולים – לימודי תואר ראשון בחינוך