מפגשי למידה חווייתיים

בסדנה נערכים מפגשי למידה חווייתיים. נקודת המוצא של כל מפגש היא הטקסט. ההתנסות משלבת טכניקות חשיבה ויצירה בחומר, ובמהלכה מעבדים הלומדים את המידע ליצירת תובנות חדשות.
 
להלן מבחר דוגמאות:
sad22
פרופיל המורה הטוב -  מה הופך מורה לדמות משמעותית בקרב תלמידיו? 
 
התחלנו את המסע מזיכרונות על המורים שהשאירו את חותמם על הסטודנטים ומתוכם התמקדנו בתכונות, בדרך ההוראה ובנטיות של מורים אלה.
חיפשנו דימויים חזותיים שישקפו את אותם ההיבטים ליצירת פרופיל.
עושר היצירות חידד את מורכבות תפקיד המורה מחד, ואת הציפיות הרבות והשונות מהמקצוע מאידך. 

מתתיהו החשמונאי מנקודת מבט של "ששת כובעי החשיבה" של דה בונו

ספר המקבים שימש כנקודת מוצא לחקירה.
כל קבוצה עיינה בטקסט ובדמות מנקודת מבט אחרת.
פעילות זו איפשרה חשיפת מורכבותו של מתתיהו.

sad4

כובע לבן מייצג עובדות כדף החלק עליו מכניסים מידע. מידע שיש לנו או מידע שאנו רוצים לרכוש.sad23 איזה מידע נותן הטקסט על מתתיהו?

כובע אדום – מבטא רגשות, אינטואיציות ותחושות בטן, צבעו כדם. אלו רגשות ותחושות מעוררים בנו מעשהו של מתתיהו?

כובע ירוק – מביא רעיונות מקוריים של צמיחה כדשא הירוק, אלטרנטיבות חדשות ויצירה. אלו חלופות יכולות היו לעמוד בפני מתתיהו?

כובע צהוב – מבטא אופטימיות של זריחת השמש, יתרונות ותועלת. אלו יתרונות ותועלת אנו מוצאים במעשהו של מתתיהו?

כובע שחור – ככובעו של השופט הביקורתי מצביע על החסרונות והליקויים. אלו חסרונות וביקורת יש לנו כלפי מעשהו של מתתיהו?

כובע כחול – משקף מבט על, מעין רפלקסיה על החשיבה עצמה, כשמיים הפרוסים מעלינו ומשקיפים עלינו.      

דיון מסכם - כיצד אנו מתבוננים על דמות מורכבת תוך שילוב נקודות המבט השונות?

נשים חכמות במקרא

מטרת המפגש הלימודי היתה לסכם קורס בנושא. כל קבוצה חקרה וייצגה באופן חזותי דמות אחרת (יעל, דבורה, אביגיל...). השוואה בין הדמויות חידדה את הדומה והשונה במאפייני חכמת כל דמות והעשירה את מושג החכמה במקרא כשהוא מיוחס לנשים.


הפסיפס הישראלי  - ניתוח השוֹנוּת בחברה הישראלית


עיתונות מהווה מראה לחברה. הטור "מצב משפחתי" מעיתון "הארץ" נבחר כטקסט בסיס לניתוח השונות בחברה הישראלית. כל משתתף בחר דמות מתוך הטור וחקר אותה על פי חתכים שהוגדר
sad24ו מראש, והציג אותה תוך שילוב דימויים חזותיים ומילות מפתח. 
sad25
הדמויות הוצגו זו לצד זו על פי טכניקה המאפשרת התבוננות בחתכי רוחב ואורך. כ ך ראינו את המגוון האדיר מחד, ואת הדמיון ואת נקודות ההשקה מאידך. 

יצירת דיוקנים נוסח האמן חנוך פיבן לאישים - כיצד יוצרים דיוקן לדרווין או לשקספיר?

ממידע ממקורות שונים, חילצנו מאפיינים ותכונות אותם סימלנו בחפצים.
התלמידים יצרו דיוקן מחפצים:מסך תיאטרון מעל עיניו של שקספיר או קוף בזקנו של דרווין. המתבוננים בדיוקנים שיערו מי הוא מי.

"בראשית ברא"– מפסוק ליצירה

פרקנו את הפסוק למושגים העולים ממנו. כל משתתף יצר מודל של אחד המושגים. 
תהליך היצירה אפשר שיח פילוסופי ורגשי-אישי עם המושג. אוסף המודלים שהתקבל העשיר הן את הפרשנות למושגים השונים והן את הפרשנות הכוללת לפסוק. sad6
(הסדנה נעשתה בשיתוף עם מורה למקרא)

מסכות בתרבויות שונות

לקראת פורים שאלנו מה תפקיד המסכה בחיינו, בחג פורים ובתרבויות אחרות.
כל קבוצה קיבלה מידע על מסכות מסוג אחר והנחיה לעיצוב מסיכה בהשראת המידע.  
מהשוני בין המסכות ניתן היה להקיש על מרחב תפקידי המסכה בתרבויות שונות.

הנסים שליוו את יציאת מצרים

טקסט המוצא היה "דיינו" מתוך ההגדה בו מודה הפייטן על רצף הנסים בתהליך יציאת מצרים.
במפגש כל קבוצה בחנה נס אחר. התבוננות על מכלול הנסים העצימה את התובנה על חשיבותם במסע לגיבוש העם ובחיזוק האמונה.

 

מראות והשתקפויות בספרות
sad21
פגשנו יצירות ספרותיות שונות העוסקות במראות. בכל יצירה יש למראה תפקיד אחר: מכפילה, מעוותת או מראה משאלות... 
עיצבנו לכל מראה דגם על פי תפקידה. 
שפע הדגמים הציפו שאלות כמו: אלו מראות אנחנו בוחרים בחיים?מה הן מראות לנו וממה אנחנו מתעלמים? אילו מהמראות רצויות, עם אילו מה מראות לא היינו רוצים להיפגש? מהי מראה אמיתית ומהי מראה מזויפת?

 

 

   

מעבר לדף הבית של המסלול ללימודי חינוך יסודי, המסלול ללימודי חינוך על יסודי, החוג לחינוך על יסודי משלב

מעבר לרשימת חוגים ומסלולים – לימודי תואר ראשון בחינוך