תצוגות

sad26

צוות הסדנה עורך מידי שנה תצוגות המהוות חלק מהסביבה הלימודית המשתנה תדיר בסדנה ובין כתלי המכללה.  חלק מהתצוגות מבוססות על משאבי למידה שהוכנו על ידי הסטודנטים כמו כרזות, דיוקני אישים בהשראת האמן
חנוך פיבן ומודלים על מחזור חיי הצמח. תצוגות אחרות מכין צוות הסדנה.

קו זמן sad27 1שהוכן בשיתוף בין דר' גילה אלון לאורנה ויילר כעזר הוראה בקורס אקולוגיה של הצומח בשילוב עם משאבי למידה.

sad28

מבט על האור

 

 

ייצוג sad29סמלי של כלי העבודה של הסדנה: שאלנו כלים מכמה בעלי מקצוע באופן מטפורי. מהדייג שאלנו את הרשת לדוג בה מידע; מהנגר – מברג לבניית שיעורים; ומהשרברב מפתח צינורות.

מעבר לדף הבית של המסלול ללימודי חינוך יסודי, המסלול ללימודי חינוך על יסודי, החוג לחינוך על יסודי משלב

מעבר לרשימת חוגים ומסלולים – לימודי תואר ראשון בחינוך