מחשב ועוד

סטודנטים וילדים נפגשים ברוח הקונסטרוקטיביזם

תכנית המפגישה סטודנטים שנה ב' במסלול לגיל הרך, עם ילדי כיתה ב' של החטיבה הצעירה במכללה, בתהליך של למידת חקר משותפת בסביבה דיגיטאלית.


לתכנית שלושה מאפיינים עיקריים:

  • למידת חקר של נושא ממדעי הטבע בסביבה ממוחשבת;
  • ארגון ידע ברשת של קישורים;
  • הנחיה כעקרון מוביל בהוראת הסטודנטים והילדים.

 

למידת חקר בסביבה ממוחשבת

על-פי התיאוריה הקונסטרוקטביסטית, למידה משמעותית מתרחשת כאשר הלומד עוסק בבנייה של תוצר למידה מוחשי, הנבנה בעבודת צוות.
 
בתהליך למידת חקר, התלמידים לומדים לשאול שאלות, להגדיר בעיות, לאסוף מידע ממקורות מגוונים, לארגן את המידע ולהעריך את המוצר ואת התהליך שעברו. 

נושאי הלימוד נוגעים בהיבטים מרתקים של תהליכי טבע, כגון יחסי משפחה בעולם החי, יחסי טורפים ונטרפים, הסוואה והתגוננות בחי ובצומח, צבעים ותופעות עונתיות בעולם הצומח ועוד.

המחשב משמש כלי לאיסוף, ארגון ולהצגת הידע. כוחו ביכולתו להציג מידע באופני ייצוג שונים, חזותיים, קוליים ומילוליים.

טכנולוגית המחשב אינה מטרה בפני עצמה, אלא כלי למימוש תהליך הלמידה באמצעות המוצר הממוחשב.

ארגון ידע ברשת של קישורים 


הבנה ומשמעות, לפי תפיסתנו, מתרחשת כאשר מבני ידע מאורגנים ברשת של קישורים. דגש רב ניתן בקורס לארגון הידע במפות מושגים ובמפות מוח.

הבחירה בסביבה ממוחשבת, משרתת את תפיסתנו החינוכית ונותנת לנו אפשרות לארוז את תוצר הלמידה שלנו במבנה שיש בו תאימות בין הצורה והתוכן.

הנחיה כעקרון מוביל

 
הלמידה מתבצעת בקבוצות קטנות כאשר הסטודנטים מתפקדים הן כלומדים והן כמנחים.

ההוראה בקבוצה קטנה מאפשרת לסטודנטים להיות ערים ורגישים לשוני בין הילדים ביכולת התפיסה, דרכי הביטוי ובכישורים החברתיים ולתת להם מענה.