עם הפנים לקהילה

מולטימדיה במסלול חינוך מיוחד בחברה הערבית

לתכנית זו מגיעים ילדים מבתי ספר לחינוך מיוחד במגזר הערבי. סטודנטים מהמסלול, עובדים עם תלמידי בתי הספר בהנחיית צוות הסדנה ובסביבה עשירה במשאבים.

הסטודנטים, התלמידים ומורי בית הספר כולם נרגשים ונתרמים משיתוף הפעולה עם המכללה.

מטרת התכנית להפוך את המחשב לכלי עבודה יעיל בידי הסטודנטים העובדים עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים ולהכשיר את הסטודנטים לבנות יחידות הוראה ממוחשבות ומותאמות לצרכי התלמיד.השימוש במולטימדיה פותח לפני הילדים אפשרויות להתנסות ולפתח כישורים, לבטא רעיונות ורגשות בכלי מדיה מגוונים: מילוליים, החזותיים וקוליים. לסטודנטים ניתנת הזדמנות לעבוד על מיומנויות למידה תוך שימוש בטכנולוגיה מתקדמת.

בתכנית שיצרנו, התלמיד עומד במרכז העשייה, בסביבה שמוערכת על ידו כחדשנית, מיוחדת ובעלת ערך, גורם המסייע ומחזק את הביטחון ואת הדימוי העצמי של התלמיד.