צוות "מפנה"

צוות "מפנה" כולל את רכזת "מפנה", מורות, עובדת סדנא ומתרגלות.

רכזת "מפנה":

הגב' רוני ורסנו roniv@dyellin.ac.il

מורות מפנה:

הגב' אלה זולוטוביצקי elazolo@013.net.il

הגב' דבורה מנחם dov77@bezeqint.net

הגב' לאה בנייה jbenaya@bezeqint.net

עובדת סדנא:

הגב' אורנה עטייה

מורות "מפנה" הן מורות של החינוך המיוחד, שהתמחו בשילוב המחשב.
כולן עוסקות בנוסף לעבודתן במרכז "מפנה" גם בדידקטיקה של הוראה בחינוך המיוחד ועובדות בנושא שילוב המחשב גם בבתי ספר של החינוך המיוחד.

עובדת הסדנא הינה מורה וותיקה בחינוך המיוחד, המרבה לשלב מחשב בעבודתה.

מתרגלות "מפנה" הן סטודנטיות של המסלול לח"מ ושל המלמ"ח.
חזרה לדף הבית של סדנת "מפנה"

לדף הבית של המסלול ללימודי חינוך מיוחד, המסלול ללימודי מורים לתלמידים עם מוגבלויות מורכבות

מעבר לרשימת חוגים ומסלולים - לימודי תואר ראשון בחינוך