רציונאל ומטרות "מפנה"

רציונאל "מפנה"

מחשבים כיום יכולים לתרום רבות לרווחתו ולקידומו של התלמיד בעל הצרכים המיוחדים. מרכז "מפנה" הוקם בשנת תש"ן על ידי הגב' רינה בירן במטרה להכשיר פרחי הוראה לניצול יכולותיו המגוונות של המחשב ועזריו, בעבודתם עם תלמידים בעלי צרכים מיוחדים.

מטרות "מפנה"

  • במרכז "מפנה" סטודנטים לחינוך מיוחד ב"מכללת דוד ילין" לומדים, מלמדים ומתנסים בשילוב המחשב;
  • מטרת "מפנה" לפתח אצל פרח ההוראה מגוון רחב של מיומנויות שימוש במחשב ככלי עזר בהוראת תלמידים בעלי צרכים מיוחדים;
  • המרכז משרת את הסטודנטים הלומדים בו ואת מוריו במהלך השיעורים, הקליניקות ושעות התרגול המתקיימים בו.


חזרה לדף הבית של סדנת "מפנה"

לדף הבית של המסלול ללימודי חינוך מיוחד, המסלול ללימודי מורים לתלמידים עם מוגבלויות מורכבות

מעבר לרשימת חוגים ומסלולים - לימודי תואר ראשון בחינוך