פעילויות "מפנה"
  • קליניקות: התנסות בהוראה מתקנת המשלבת מחשב

  • קורסים: "יישומי מחשב בחינוך מיוחד"

  • שעות תרגול לפעילות חופשית של סטודנטים עם מחשבים, בהדרכת מתרגלים

  • מאגר משאבים לעיון ולהשאלה
חזרה לדף הבית של סדנת "מפנה"

לדף הבית של המסלול ללימודי חינוך מיוחד, המסלול ללימודי מורים לתלמידים עם מוגבלויות מורכבות

מעבר לרשימת חוגים ומסלולים - לימודי תואר ראשון בחינוך