התנסות בהוראה מתקנת המשלבת מחשב-קליניקה

מידע כללי

במרכז "מפנה" מתקיימות קליניקות טיפוליות במהלכן הסטודנטים רוכשים ידע ומיומנויות טיפול בילדים מתקשים בתחום הקריאה, הכתיבה והשפה, וכן רוכשים ידע בתחום שילוב המחשב בעבודה עם sadna1תלמידים אלו. בו זמנית הסטודנטים מיישמים ידע זה בעת עבודתם עם תלמיד.

הקליניקה מהווה קורס חובה לתלמידי המסלול לחינוך מיוחד בשנת הלימודים השנייה ולתלמידי המכון הריפויי.

משך הקורס: הקורס הינו סימסטריאלי, ניתן פעמיים בשבוע, בכל פעם 2 שעות אקדמיות. סה"כ 60 שעות אקדמיות.

במהלך כל שנת לימודים מתקיימות כ- 7 קליניקות.

את מרבית הקליניקות מלווה אתר המאפשר העלאת תכניות עבודה ודיון עליהם, העלאת שאלות והתלבטויות והצגת אמצעים דידקטיים.

מורות הקליניקות הן מדריכות דידקטיות של החינוך המיוחד. בכל הקליניקות שותפה גם מורה מ"מרכז מפנה" האחראית על נושא שילוב המחשב בעבודה עם תלמידים מתקשים.


מבנה הקליניקה

ארבעת השיעורים הראשונים הינם שיעורים תאורטיים המכינים את הסטודנטים לעבודה עם הילדים. שיעור אחד מהם עוסק בשילוב המחשב בעבודה עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים.

כל יתר השיעורים נחלקים לשלושה חלקים שווים:

חלק ראשון: לפני השיעור, הסטודנטים מציגים את מטרות השיעור שלהם לאותו היום ואת האמצעים הדידקטיים ומעלים שאלות והתלבטויות.

חלק שני: הסטודנטים מעבירים שיעורים פרטניים לילדים מתקשים, בזמן הזה מורת הקליניקה מסתובבת בין הסטודנטים וצופה בהם. אחת לשבוע גם מורת "מרכז מפנה" צופה בשיעורים.

חלק שלישי: בראשיתו מתייחסת מורת הקליניקה לשיעורים שהעבירו ומקשרת בין עקרונות דידקטיים של הוראה מתקנת לבין אירועים שהתרחשו במהלך השיעורים שלהם. בהמשך השיעור מלמדת מורת הדידקטיקה תכנים רלוונטיים לתחום ההוראה שלהם בקליניקה. אחת לשבועיים מוקדש חלק שלישי זה לנושא שילוב המחשב בהוראת ילדים. חלק זה ניתן על ידי מורת "מרכז מפנה" המלמדת את הסטודנטים כיצד ניתן לנצל את מעבד התמלילים Word לעבודה יעילה ומותאמת לצורכי הילדים.

מטרות הקליניקה

  • לימוד "הוראה מתקנת" תוך התנסות בה;
  • התנסות בעבודה יחידנית משלבת קבצי Word, עם תלמיד מתקשה;
  • הכרת מהלך העבודה עם תלמיד מתקשה: הכרות, תצפית, אבחון, היערכות לשיעור, כתיבת תכנית עבודה, הכנת אמצעים דידקטיים מתאימים, הערכה מסכמת וכתיבת דו"ח סיכום;
  • הרחבת ידע ודרכי הוראה בתחום הקריאה, כתיבה, העשרת שפה ושילוב המחשב.

סילבוס הקליניקהחזרה לדף הבית של סדנת "מפנה"

לדף הבית של המסלול ללימודי חינוך מיוחד, המסלול ללימודי מורים לתלמידים עם מוגבלויות מורכבות

מעבר לרשימת חוגים ומסלולים - לימודי תואר ראשון בחינוך