צור קשר


מרכז "מפנה", טלפון: 02-6558168
ניתן לפנות בשאלות לצוות של מרכז "מפנה"
mifne@dyellin.ac.il
אחראית תרגול מחשבים - רוני ורסנו

חזרה לדף הבית של סדנת "מפנה"

לדף הבית של המסלול ללימודי חינוך מיוחד, המסלול ללימודי מורים לתלמידים עם מוגבלויות מורכבות

מעבר לרשימת חוגים ומסלולים - לימודי תואר ראשון בחינוך