קורסי "יישומי מחשב בחינוך המיוחד"

מידע כללי

הקורס עוסק בדידקטיקה של שילוב המחשב בסביבת הלמידה של תלמיד / קבוצת תלמידים / כתה, במגוון מסגרות החינוך המיוחד והשילוב.

הקורס מתבסס על ידע קודם שרכשו הסטודנטים בשנת הלימודים הראשונה, בקורס "הכרת המחשב".

משך הקורסים: הקורסים הינם קורסים סימסטריאליים. 2 ש"ש בסימסטר, ס"ה 30 שעות.

במהלך כל שנה מתקיימים כ- 8 קורסים.

הקורס ניתן לתלמידי המסלול לחינוך מיוחד בשנת הלימודים השלישית, לתלמידי המלמ"ח בשנת הלימודים הראשונה, ולתלמידי המכון לחינוך ריפויי, ההסבות לחינוך המיוחד ולקורס הסייעות של החינוך המיוחד.

מטרות הקורס

מטרות הקורס הינן לפתח אצל פרח ההוראה מיומנויות שימוש במחשב ככלי עזר בהוראה בחינוך המיוחד: לפתח את היכולת ליצור, לבקר וללמד באמצעות חומרים ממוחשבים, תוך התאמתם לצרכי אוכלוסיית התלמידים בעלי צרכים מיוחדים וכן את יכולתם ללמוד ולהפיק לקחים מעבודתם משלבת המחשב.

נושאים הנלמדים בקורס

  • הכרות והערכת לומדות תוך בדיקת התאמתם לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים בכלל, ולתלמידים עימם עובדים בפרט.
  • תכנון שיעור משלב לומדות מחשב לתלמיד/לקבוצת תלמידים/לכתה.
  • יישום ידע קודם של פרח ההוראה ב- Power Point למטרת הכנת חומרי למידה המשמשים כעזרים להשגת מטרות אופרטיביות בתכנית עבודה של התלמיד והכתה בה עובדים. התאמת חומרי הלמידה ליכולות התלמיד ולמגבלותיו.
  • יישום תכנית העבודה משלבת המחשב עם התלמידים עימם עובדים פרחי ההוראה בעבודתם המעשית.
  • בדיקת אתרי אינטרנט והערכת התאמתם לעבודה עם תלמידים בעלי צרכים מיוחדים.
  • הכרה ושימוש בחומרים ממוחשבים לצורך פיתוח תקשורת תומכת וחלופית.
  • הכרות עם מגוון אמצעים המאפשרים נגישות למחשב, לבעלי לקויות שונות.
  • הכרות עם מגוון האפשרויות לארגון סביבת הוראה משלבת מחשב בכיתות החינוך המיוחד והשילוב.
  • התנסות בלמידה מרחוק בלימוד אחד מן הנושאים שלעיל.
  • במהלך הקורס כולו, תוך הוראת כל הנושאים שפורטו לעיל, מועלה המודעות לערך המוסף של המחשב עבור תלמידים בעלי צרכים מיוחדים ולתרומתו האפשרית של המחשב בהוראת הנושאים: כתיבה, קריאה, חשבון, עצמאות, תקשורת, פתוח שפה, ועוד.
חזרה לדף הבית של סדנת "מפנה"

לדף הבית של המסלול ללימודי חינוך מיוחד, המסלול ללימודי מורים לתלמידים עם מוגבלויות מורכבות

מעבר לרשימת חוגים ומסלולים - לימודי תואר ראשון בחינוך