סדנת "מפנה" - שילוב המחשב בחינוך המיוחד


"מפנה" הוא מרכז בו סטודנטים לחינוך מיוחד ב"מכללת דוד ילין"
לומדים, מלמדים ומתנסים בשילוב המחשב.

sadna tafnit

לדף הבית של המסלול ללימודי חינוך מיוחד, המסלול ללימודי חינוך מורים לתלמידים עם מוגבלויות מורכבות

מעבר לרשימת חוגים ומסלולים - לימודי תואר ראשון בחינוך