שירותי צפיה במכללה


במכללה מוצבות עמדות ניידות ונייחות לצפייה.

שעות פעילות: 08:00 – 20:00.

נוהלי צפייה

לרשותכם מוצבים ברחבי המכללה עמדות טלויזיה ניידות (וידאו + TV) ועמדות צפיה נייחות מאובזרות (מקרן, וידאו, DVD ומחשב).

פניה זו מיועדת גם למורים שקבלו חדרים מאובזרים (עמדות חכמות) עליכם לעדכן אותנו על השימוש במכשירי הוידאו וה- DVD.

הזמנות לצפייה, הגברה והקלטה יש להגיש שבוע מראש (עד יום ד' בשעה 16:00). לתשומת לבכם נוהלי הצפייה בעמדות הניידות בבנין ד' שונים, ראו בהמשך.

את ההזמנות ניתן לבצע באמצעות מילוי טפסי הזמנה, דרך הטלפון או דרך פניה במייל: videodep@dyellin.ac.il

לשירותכם מוצבת תיבת הזמנות על דלת הכניסה לחדר הוידאו (בנין א' חדר 340).

יש למלא בקפידה את טפסי ההזמנה (לציין את השירות המבוקש, זמן מדויק, מקום, מספר קטלוגי של הסרט וכדומה).

האישורים וההנחיות בנוגע לשירות המבוקש יחולקו בתאי הדואר של המורים ביום ה'.

בספריית הוידאו יש למעלה מ - 3000 סרטים המקוטלגים תחת האוסף של המעבדה הפדגוגית במחשב של הספרייה הכללית של המכללה. בהזמנת סרט להשאלה, חייב להיכלל המספר הקטלוגי של הסרט המבוקש (מס' "המדף").

מורים שיזדקקו לסרט מספריית הוידאו בעמדות הנייחות, יצטרכו לשאול אותו מספריית הוידאו (חדר מספר 340). לתשומת לב המורים: יש להחזיר את הסרט בתום השיעור.

נוהלי הצפיה בוידאו בעמדות נידות בבנין ד'

לידיעתכם, בבניין ד' מוצבות, בכל קומה, עמדות צפייה (טלוויזיה + וידאו) ניידות העומדות לרשותכם.
את השירות יש להזמין שבוע מראש ממחלקת הוידאו (עד יום ד' בשעה 16:00).
במידה ויינתן אישור לצפייה, על המורה המזמין לשאול מפתח ממחלקת הוידאו ובתום השיעור עליו להחזירו למחלקת הוידאו.

נוהל שירות עצמי

על המורה לדאוג להכנסת עמדת הצפייה לכיתה בה הוא מלמד ולדאוג לנעילת הארון בתום השיעור.

מורים שיזדקקו לסרט מספריית הוידאו, יצטרכו לשאול אותו מהספרייה הממוקמת במחלקת הוידאו בבניין א' חדר מספר 340. לתשומת לב המורים: יש להחזיר את הסרט בתום השיעור.