שירותי עריכה


יחידת הווידאו מספקת שירותי עריכה לפרויקטים השונים והמגוונים המבוצעים על-ידי המרצים והסטודנטים של המכללה.


אנשי היחידה מייעצים ומדריכים את המרצים ואת הסטודנטים בשלבי ההפקה המקצועיים של הפרויקים השונים.

(ראה סעיף "הווידאו בשילוב ההוראה") לפני העריכה.