הווידאו בשילוב ההוראה

סרטים ופרויקטים המופקים ביחידה

ביחידת הווידאו מבוצעים פרויקטים מגוונים אשר מאירים היבטים מוכרים יותר ומוכרים פחות של וידאו כעזר הוראה, יחידת הווידאו מסייעת לצוות ההוראה ולסטודנטים של המכללה בשימוש מושכל ונרחב בווידאו כעזר הוראה.

הפקת סרט הִנה משימה מורכבת הדורשת השקעה רבה הן בתכנון והן בביצוע. אנשי היחידה מנחים ומלווים את הפרויקט בשלבי ההפקה השונים, ולעיתים קרובות, מתחילתו ועד סופו. בכל עשייה שואפת היחידה לסייע עד כמה שניתן בהפקה של יצירה שיש לה ערך אסתטי בנוסף לערך השימוש, שכן העיצוב האסתטי הינו האמצעי העיקרי למשוך ולעניין את קהל הצופים בסרט המוגמר.


הגשה של סרט כעבודת גמר או חלק מעבודת גמר בנושא מסויים

סטודנטים מגישים סרט כעבודת גמר או כחלק מעבודת גמר בקורס מסויים. יש והסטודנטים יוזמים (ובאישור המרצים) את הפקת הסרט ויש שמרצים מטילים על הסטודנטים שלהם לשלב סרט בעבודת הגמר בקורס אותו העבירו. הפקה של סרט הִנו תהליך מורכב הכולל: תחקיר מקיף, בחירה מושכלת של העובדות (נתונים) אותם יציגו, דיוק ובהירות בגיבוש המסר ובדרכי העברתו. התלמידים מפנימים ומבינים את החומר באמצעות ההתמודדות עם המורכבויות השונות הכרוכות בהפקה (על פי התפישה של היחידה, בצורה שאיננה נופלת מהגשת עבודה כתובה. ישנם נושאים שאף מועברים ומומחשים טוב יותר באמצעות המדיה הוויזואלית מאשר זו הכתובה). הגשה ויזואלית זו מהווה גם פתרון טוב לתלמיד הסובל מליקויי למידה: בהפקת הסרט יכולים לבוא לידי ביטוי תחומים שבהם התלמיד חזק יותר.


הפקה קבוצתית של סרט (משותף לתלמידים ולמרצה) כדרך להוראה, ללימוד ולהתמודדות עם נושא מסויים

הפקת סרט הווידאו מהווה מדיום מהנה לעידוד ודִרבון התלמידים לשיתוף פעולה. ההפקה מחייבת אותם לחקור את הנושא, להפנים אותו ולעיתים קרובות להתחייב לגביו. הפקות אלה מבוצעות במסגרות של חוגים ותחומים שונים כגון: חינוך מיוחד, ליקויי למידה, תקשורת וכדו'.


הפקה משותפת של סרט שחוברים בו אנשי מקצוע מתחום ההפקה הקולנועית וצוות חוקרים שהאורינטציה שלו היא חינוכית ובין-תחומית

סרט הווידאו ממלא בהפקה זו מספר תפקידים: כלי עזר מחקרי שמתעד ועוקב אחרי הפרויקט, הפקה של סרט המהווה רפלקציה על הנושא שלו ושילוב התלמידים בתהליך העשייה וההפקה של הסרט.


הפקת סרט המתעד את דרכי עבודתו של המורה בסביבתו הטבעית

בדרך כלל מדובר בתיעוד של עשייה שאין אפשרות לבצע אותה בפני קהל רב או שאין אפשרות לוגיסטית לחשוף אותה בפני ציבור התלמידים.