מודל - Moodle


עברנו למודל 2 !!!

הכניסה למערכת באמצעות ת.ז וססמה אישית. ( כמו לפורטל הסטודנט)

קורסים משנים קודמות זמינית רק ממודל 1.9 ( יש קישור מדף הכניסה למודל 2)

הנחיות לשימוש במערכת

לכניסה למערכת מודל