מעבדה לשונית

מרכזת: הגב' הדסה זילברמן אבירם

טלפון: 02-6587527

דוא"ל: hadassa@dyellin.ac.ilשירותי המעבדה הלשונית הממוחשבת מיועדים למורים המלמדים
:

 • לימודי יסוד בלשון העברית
 • אנגלית
 • ערבית
 • יידיש

ולכלל הסטודנטים במכללה העוסקים בתחומים הנ"ל במסגרת הלימודים הסדירים ובהתמחויות.

השירות כולל:

 • ייעוץ אישי;
 • פעילות במסגרת המעבדה הלשונית;
 • השאלת עזרי הוראה;
 • אספקת אמצעי הוראה לשימוש מחוץ לכותלי המכללה.

במעבדה ניתן למצוא:

 • הקלטות לטיפוח הבנת הנשמע ולשיפור ההגייה;
 • הקלטות ללימוד עברית כשפה שנייה המתלוות לשיעורים ללשון בלימודי היסוד, או לשימוש פרטני;
 • חומר מולטימדיה בלשון עברית, בלימוד עברית כשפה שנייה, לשיפור ההגייה לדוברי שפות זרות, וביידיש.

במעבדה נערכים:

 • שיעורים בעזרת המעבדה הלשונית;
 • שיעורים המשלבים מעבדה לשונית ומחשבים;
 • הקלטות המלוות שיעורים הנלמדים במכללה.

המעבדה הלשונית הממוחשבת ממוקמת בבניין א' חדר 319.

שעות הפעילות:

 • בשעות הקבועות מראש במערכת השעות השנתית.
 • בהתאם לצורכי המורים המזמינים את המקום בתיאום עם הרכזת.