mitlabtim


לקבלת מידע אנא פנו אלינו ונחזור אליכם בהקדם.
שם פרטי:
שם משפחה:
נייד:
דואר אלקטרוני:

מסלול

מסלול

back

צוות המכון

 
בצוות מורים שהם בוגרי חפ"ן ומורים מקצועיים נוספים בתחומים מגוונים ומתחלפים:

 
חני קפון
מרכזת התכנית ומורה בכירה
 
מילי אייזנברג
מורה בכירה

mika-leon-beck

 ד"ר מיקה בק-לאון - מדרכיה פדגוגית

 

דפנה שרב - רכזת אדמיניסטרטיבית

 

מורים נוספים מלמדים בהתאם לשינויי המערכת ובקשות הקבוצה מידי שנה.