חיי הקבוצה בחפ"ן

 

חפ"ן - להפיק משמעות ממה שהרגע מזמן חפ"ן - להפיק משמעות ממה שהרגע מזמן
hofen2 חפ"ן - ההנאה מההתנסות, היופי שבחיפוש
hofen4 חפ"ן - מסובב לך את הראש
hofen6 חפ"ן - ללמוד אחד מהשני כדי ללמוד אותנו
hofen7 חפ"ן - חינוך הוא גשר שמחבר יותר משני מקומות