מכינה ייעודית סמסטריאלית

למעוניינים ללמוד במכללה, אשר אינם עומדים בתנאי הקבלה לתכנית האקדמית, מציעה המכללה לימודים במכינה ייעודית.

ייחודה של המכינה הייעודית -

green-bullet ציוניה ישוקללו במקום ציוני הבגרות בשלב הקבלה ללימודים אקדמיים.

green-bullet המכינה כוללת מספר קורסים אשר יוכרו למי שיתקבל ללימודים לתואר B.Ed.


מכינה ייעודית סמסטריאלית

בסמסטר ב' של שנה"ל מתוכננת פתיחת תכנית בת סמסטר אחד שעם סיומה יוכלו התלמידים להתקבל לשנת הלימודים העוקבת למכללה.

אוכלוסיית היעד - זכאים לתעודת בגרות מלאה

בוגרי שירות צבאי, בוגרות השירות הלאומי או בעלי פטור משירות צבאי.

גיל המועמדים: מגיל 18 ומעלה (מגיל 19 ניתן להגיש בקשה למלגה).

תנאי קבלה-

בעלי תעודת בגרות מלאה

ציון מימ"ד או פסיכומטרי 450 לפחות

ועדת קבלה למסלול הלימודים המבוקש במכללה

משך הלימודים-

סמסטר אחד.

הלימודים יתפרשו על פני ארבעה ימי לימודים בשבוע.


תנאי מעבר לתכנית האקדמית לקראת תואר .B.Ed:

ממוצע כל ציוני המכינה הייעודית יהיה 92-95 תלוי מסלול.

תנאי הקבלה ללימודים לתואר, נקבעים ע"י משרד החינוך והם עשויים להשתנות משנה אקדמית אחת לשניה.

משך הלימודים לתואר בוגר בהוראה ותעודת הוראה לבוגרי המכינה:

שלוש וחצי שנות לימוד כולל לימודי המכינה הייעודית. שנת התמחות (סטאז') תחול בשנה החמישית.

שנת הלימודים הראשונה בתכנית האקדמית היא שנת ניסיון (כמו לכל סטודנט שנה א' בלימודים האקדמיים).


שכר הלימוד:

  • המכינה מוכרת ע"י משרד הביטחון ומשרד החינוך לצורך קבלת מלגות שכ"ל
  • המכינה מוכרת ע"י משרד הביטחון לצורך קבלת מלגת קיום
  • למי שאינו עומד בקריטריונים לקבלת מלגה, שכר הלימוד עומד על 8,000 ש"ח