מבנה התכנית M.Teach מוסמך בהוראה

התכנית M.Teach מוסמך בהוראה נפרשת על פני שתי שנות לימוד אקדמאיות, ומציעה ללומדים בה שילוב מאוזן בין קורסים עיוניים ובהם קורסי דידקטיקה ומחקר ההוראה והלמידה, לבין התנסות מעשית מעמיקה, המהווה אבן יסוד בתהליך ההכשרה.
בשנה הראשונה כוללת ההתנסות המעשית היכרות עם בית הספר ועבודת המחנך, וכן התנסות בהוראת תחום הדעת. השנה השנייה מיועדת כולה להוראת תחום הדעת.
ההתנסות המעשית מהווה נדבך מרכזי בתכנית, במהלך ההתנסות זוכים הסטודנטים לליווי צמוד של מדריכים דידקטיים מומחים להוראת תחום הדעת, שעוזרים לתכנן את ההוראה בפועל בטרם העברת השיעורים, ולהתבונן בה במבט רפלקטיבי, לאחריה. המדריכים מסייעים לעבד את חוויית ההוראה, מכוונים לשיתוף פעולה עם עמיתים, עוזרים ביצירת קהילת לומדים ותורמים לתהליך של סוציאליזציה למקצוע ההוראה שעוברים המשתתפים בתכנית.

היקף ומשך הלימודים M.Teach מוסמך בהוראה
התכנית מוסמך בהוראה M.Teach נפרשת על פני שתי שנות לימוד, וכוללת סה"כ 36 ש"ש, המרוכזות בשני ימי לימוד מלאים, לא כולל לימודי השלמה. (עברית, אנגלית והפעלת יישומי מחשב בסיסיים - ברמת פטור, תרבות ומורשת עם, וכן קורס עזרה ראשונה ובטיחות בדרכים).
לצורך קבלת רישיון לעיסוק בהוראה נדרשים בוגרי התכנית לבצע שנת התמחות בהוראה (סטאז'), שכוללת העסקה בהוראה בבית ספר על יסודי בהיקף של שליש משרה לפחות.

ימי הלימוד

ימי שלישי וחמישי.
קורסים נוספים יינתנו בשילוב של ימים מרוכזים בחופשות ובאופן מקוון.
מערכת שעות זו כוללת את העבודה המעשית.

פירוט מבנה ותוכן התכנית תואר שני M.Teach מוסמך בהוראה

 

מעבר חזרה לדף ראשי, תכנית לימודי תואר שני מוסמך בהוראה M.Teach