תנאי הקבלה לתכנית לתואר שני M.Teach מוסמך בהוראה

לתכנית מוסמך בהוראה M.Teach מתקבלים אקדמאים בעלי תואר ראשון באחד מתחומי הדעת הרלוונטיים, בעלי מוטיבציה גבוהה להוראה ולחינוך, המעוניינים לרכוש ידע ונסיון בהוראה בכלל, ובהוראת תחום הדעת שאותו למדו, בפרט, ולהיות זכאים לקבלת תעודת הוראה.

המועמדים העומדים בתנאי הקבלה האקדמיים, יעברו ועדת קבלה וראיון אישי לצורך בדיקת התאמתם האישית לתכנית הלימודים והרציונל שלה.

תנאי הקבלה האקדמיים לתכנית לתואר שני M.Teach מוסמך בהוראה

 • ציון ממוצע בתואר הראשון ממוסד אקדמי מוכר ע"י המועצה להשכלה הגבוהה בישראל - 80 לפחות. בעלי תואר ראשון במתמטיקה או מדעים יתקבלו עם ציון ממוצע 75 לפחות.
 • ידע באנגלית ברמת פטור משש השנים האחרונות (מי שלא יעמוד בתנאי זה יחויב בלימודי אנגלית).
 • מועמדים שיידרשו להשלמות דיסציפלינריות מעבר ל-8 ש"ש יידרשו להשלים את חובותיהם ויתקבלו ללימודים לאחר העמידה בהצלחה בלימודי ההשלמה הנדרשים ובבחינה דיספלינרית, בממוצע 80 לפחות.
 • מועמדים שהתואר הראשון שלהם נלמד בשפה שאינה עברית, מחויבים גם  בבחינת ידע בעברית (יע"ל) בציון 125 ומעלה.
 • ועדת קבלה.

לימודי השלמה
מועמדים בעלי תואר אקדמי, שאינו נכלל בתחומי ההתמחות הרלבנטיים להוראה בבתי ספר על יסודיים, המבקשים ללמוד בתכנית, יידרשו להשלמה דיסציפלינרית של עד 26 ש"ש בתחום ההתמחות (באנגלית, בביולוגיה-כימיה ובמתמטיקה יידרש מספר גדול יותר של שעות השלמה), על פי תכנית אישית, שתיקבע בהתאם ללימודיהם הקודמים (כרוך בתשלום נוסף). שיעורים אלה יילמדו מתוך הקורסים לתואר ראשון בתחום הדעת הרלוונטי במכללה, או מתוך קורסים מקבילים במוסדות אקדמיים אחרים, לאחר שאושרו כמתאימים.
סטודנטים שלא למדו את הנושאים הבאים במסגרת לימודיהם הקודמים - יידרשו להשלימם (בתשלום נוסף).

 • תרבות ומורשת עם
 • אוריינות עבודה בסביבה ממוחשבת לרמת "פטור"
 • אנגלית לרמת "פטור"
 • שפת ההוראה (לשון עברית) לרמת "פטור"

תנאי מעבר משנה לשנה

 • ציון ממוצע 85 ומעלה
 • ציון 70 ומעלה בכל אחד מהקורסים
 • ציון 75 (לפחות) בהתנסות המעשית
 • ציון 80 ומעלה בעבודה סמינריונית של שנה א'

התנאי לסיום התכנית ולקבל התואר והתעודה:

 • ציון 70 ומעלה בכל אחד מהקורסים
 • ציון 80 ומעלה בעבודות הסמינריוניות ובקורס יישומי מחקר בהוראה
 • ציון 80 ומעלה בהתנסות המעשית ובדידקטיקה של הוראת המקצוע

מעבר חזרה לדף ראשי, תכנית לימודי תואר שני מוסמך בהוראה M.Teach