mitlabtim


לקבלת מידע אנא פנו אלינו ונחזור אליכם בהקדם.
שם פרטי:
שם משפחה:
נייד:
דואר אלקטרוני:

מסלול

מסלול

תכנית לתואר שני "מוסמך בהוראה" M.Teach
ראש התוכנית: ד"ר הגר גל
alt לרישום וקבלת סטודנטים: 3043*

מזכירת התוכנית: הגב' אביבה פרץ

alt 02-6587574

תכנית הלימודים M.Teach "מוסמך בהוראה", היא תכנית לימודים לתואר שני משולב עם תעודת הוראה במסלול לחינוך על-יסודי.

התכנית מיועדת לאקדמאים בעלי תואר ראשון (.B.A.,B.Sc) בתחומי הדעת הרלוונטיים למערכת החינוך (מפורטים מטה), בעלי הנעה ויכולת אישית גבוהה, השואפים להיות מורים ומחנכים מובילים במערכת החינוך הישראלית.

M.Teach, "מוסמך בהוראה" שמה לה למטרה להכשיר את הלומדים בה להוראה ולמידה במאה ה- 21 ולבנות עתודה רחבה של מורים מובילים בעלי הכשרה אקדמית גבוהה בתחום הדעת שהם מלמדים, אנשים בעלי חזון חינוכי ותחושת שליחות אישית. במובן זה, M.Teach מהווה עליית מדרגה של ממש מבחינת המפגש עם ידע פדגוגי תכני (Pedagogic content knowledge) בהשוואה לתכנים המוצעים במסגרת לימודי תואר ראשון או במקביל לו, ומבחינת היקף, עומק ורמה אקדמית של התכנים בהם התכנית עוסקת.

מבנה התכנית M.Teach מוסמך בהוראה תנאי הקבלה לתכנית M.Teach מוסמך בהוראה
הטבות מיוחדות, מלגות ומענקים

למי מיועדת התכנית "מוסמך בהוראה" M.Teach

התכנית מיועדת לאקדמאים שסיימו לימודי תואר ראשון ללא תעודת הוראה באחד מתחומי הדעת הנלמדים בבתי הספר העל יסודיים המעוניינים בהסבה מקצועית לקריירה בתחום ההוראה והחינוך בישראל.


מקצועות ההכשרה (תחומי הדעת) בתכנית M.Teach מוסמך בהוראה

אנגלית
ביולוגיה-כימיה
גיאוגרפיה
היסטוריה ומחשבת ישראל
לשון עברית
מקרא
מתמטיקה
ספרות
ערבית
תיאטרון ודרמה בחינוך
תקשורת


תחומי הלימוד העיקריים

  • לימודי חינוך ובהם קורסים העוסקים בפסיכולוגיה של מתבגרים, בליקויי למידה, בקוגניציה, בדילמות מעולם החינוך, בהוראת ברוכי כישרון ובחשיבה מטה קוגניטיבית
  • מתודולוגיות מחקריות ובהן מתודולוגיות כמותיות ואיכותניות ויישומן לחינוך
  • סמינריונים בחינוך
  • פדגוגיה ומתודיקה תוך דגש על תחומי הדעת הספציפיים בהם מתמחים הלומדים
  • התנסות מעשית בהוראת תחומי הדעת הספציפיים

רציונל התכנית "מוסמך בהוראה" M.Teach

בבסיס התכנית "מוסמך בהוראה" M.Teach מונחת התפיסה, כי תפקידו של המורה לשמש מורה דרך ומחנך של כל תלמיד שהוא מלמד. כדי להיות מסוגל לבצע תפקיד זה בהצלחה, על המורה להיות בעל ידע פדגוגי ובקיאות בתחום המקצועי שאותו הוא מלמד (תחום הדעת), וגם בעל יכולות אישיות ובינאישיות גבוהות. יכולות כאלה כוללות חקירה והעמקה בתחומי הדעת שלו, יכולת לתכנן, לבצע ולבחון את תהליך ההוראה והלמידה, ידע ויכולת לפתח בתלמידים כישורים ללימוד עצמאי, יכולת התמודדות, חשיבה, ביקורת עצמית והעמקה, פיתוח רגישות גבוהה ויכולת ולהתאים את הלמידה לכל סוגי האוכלוסייה ולבעלי צרכים מיוחדים, יכולת להעריך את הישגי התלמידים, מיומנויות של עבודת צוות עם עמיתים במערכת החינוך, ומעורבות בקהילה המקצועית שאליה משתייך המורה. תהליך הפיתוח של יכולות אלו, ורכישה של ידע נוסף לאורך כל שנות פעילותו המקצועית, צריכים להוות דרך חיים מקצועית עבור כל מורה-מחנך.
בהמשכה של תפיסה זו, M.Teach מציעה מקום מרכזי וייחודי לרכיב ההתנסות ולקורסי הדידקטיקה של תחום הדעת, לצד מחקר ההוראה והלמידה.התעודות שמעניקה התכנית M.Teach

תכנית מוסמך להוראה מעניקה לבוגריה, שעמדו בכל המטלות שעמדו בפניהם במהלך שתי שנות הלימוד:

  • תואר שני "מוסמך בהוראה" M.Teach
  • תעודת הוראה לבית הספר העל-יסודי באחד מתחומי הדעת (בהתאם ללימודי התואר הראשון)

*הענקת התואר מותנית באישור המל"ג

חזרה לרשימת תכניות ללימודי תואר שני