אירועים

הרצאה של הסופר חיים גורי בפני הסטדנטים הלומדים במסגרת הלימודים לתואר שני - הוראה ולמידה.