mitlabtim


לקבלת מידע אנא פנו אלינו ונחזור אליכם בהקדם.
שם פרטי:
שם משפחה:
נייד:
דואר אלקטרוני:

מסלול

מסלול

לימודי תואר שני בחינוך M.Ed.

תכניות הלימודים לתואר שני בחינוך .M.Ed במכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין מיועדות לפיתוח ולקידום מקצועי למורים והן שואפות לבניית קשרים משמעותיים בין הידע התאורטי ליישומו. תכניות הלימודים לתואר שני בחינוך הן: