כרטיס סטודנט - המכללה לחינוך דוד ילין
כרטיס סטודנט

כל סטודנט הלומד במכללה זכאי להחזיק בתעודת סטודנט המעידה על היותו סטודנט במכללה.

הכרטיס מקנה כניסה למכללה ולהשאלת ספרים בספרייה, להדפסות ולמכונות הצילום. בנוסף כרטיס זה מכובד ע"י אגד וסיטיפס (הרכבת הקלה).

כדי לקבל כרטיס סטודנט יש להיכנס לפורטל הסטודנט ולאחר מכן לבצע את הפעולות הבאות: "אפשרויות נוספות" > "בקשות וערעורים" > "בקשה לכרטיס סטודנט". לאחר מכן יש למלא את הטופס ולעלות תמונה אישית (אין להעלות תמונה בקבצים של PDF, על התמונה להיות תמונה ברורה של פני המבקש בלבד, ללא אנשים נוספים , וללא משקפי שמש. תמונה שאינה מתאימה תגרום לאי הנפקת הכרטיס!).

כרטיס הסטודנט הוא רב-שנתי. הסטודנט מתבקש להקפיד על שמירתו. כרטיס סטודנט יונפק רק לסטודנטים חדשים בשנה הראשונה ללימודיהם במכללה.

כרטיס הסטודנט ישלח בדואר במהלך חופשת הקיץ.

במקרה של אובדן הכרטיס יש להגיש בקשה מחודשת לכרטיס חדש (בתשלום של 50 ש"ח).

סטודנטים סדירים ממשיכים יפנו לאגודת הסטודנטים במהלך חופשת הקיץ לקבלת מדבקה עם שנה עדכנית. סטודנטים בלימודי המשך – יפנו למזכירות ביה"ס ללימודי המשך וסטודנטים במכינה- יפנו למזכירות המכינה.

סטונדטים חברי אגודה יקבלו מדבקה המאשרת את חברותם באגודת הסטודנטים בהתאם לשנת הלימודים. ניתן יהיה לקבל את כרטיס הסטודנט לאחר פתיחת שנת הלימודים במשרדי אגודת הסטודנטים.

חובה לצרף תמונה כקובץ בפורמט תמונה !
ללא תמונה לא יונפק כרטיס סטודנט !

סטודנטים שאינם מתחילים שנה א' אינם צריכים להנפיק כרטיס חדש.
סטודנטים אלו יקבלו מדבקה עם תאריך מעודכן בתחילת השנה.