student_portal

moodle

שיתוף פעולה עם מרכז אתגר וכרטיס התאמות

בהתאם לתנאים הקיימים במכללה אנו משתדלים לתת לכם את המענה הנדרש על מנת להקל עליכם בשהותכם במכללה,

למזער את הקושי ולהפכו לחוויה לימודית חיובית, מפרה ובעיקר מוצלחת.

על כן, הוקם במכללה מרכז 'אתגר'  שתפקידו לסייע ולתת מענה לסטודנטים הזקוקים לתנאים מותאמים.

 

כרטיס התאמות:

הוא כרטיס הניתן על-ידי "מרכז אתגר- תמיכה והעצמה לסטודנט" בתחילת שנה"ל ומפרט את ההתאמות הניתנות לסטודנט. כדי לקבל כרטיס התאמות יש לפנות כבר בתחילת שנת הלימודים לגב' עידית סעד עינן במרכז אתר.

סטודנטים אשר מצוידים בכרטיס התאמות שהונפק להם ע"י "מרכז אתגר" מתבקשים להציגו במועד א' שבועיים לפני מועד הבחינות למרצה המלמד בקורס. במועד ב'- עליכם להצטייד בתעודה מזהה ובכרטיס ההתאמות ולהציגו בזמן הבחינה.

 

סטודנטים שנה א' - לפניכם הנחיות כתובות למימוש הזכאות להתאמות בבחינות. להורדה לחצו כאן

סטודנטים הזקוקים לתנאים מיוחדים, כמו: חדר נפרד, הקראת שאלון בחינה , שכתוב וכו' מוזמנים לפנות לאורלי וקנין צפריר רכזת הבחינות, דוא"ל: zorli@dyellin.ac.il , טלפון: 026558136/127,  כשבועיים לפני מועד הבחינה על מנת שאוכל להיערך ולספק את הנדרש.