student_portal

moodle

בחינות

לסטודנטים שלום,

תקופת הלימודים היא תקופה לחוצה, הגדושה במטלות שעליכם להגיש לקראת סוף הסמסטר ומטלות נוספות שאתן אתם מתמודדים. זכורה לי תקופה קשה זו בהיותי סטודנטית לתואר ראשון ושני, וההקלה הגדולה של להיות אחרי.

חשוב לנו בדוד ילין ולי שתצליחו ותגיעו להישגים טובים תוך שמירה על טוהר הבחינות ואנו מצידנו נשתדל לספק לכם את התנאים והאווירה הטובים ביותר להצלחה.  

אשמח לעזור בכל פנייה ושתהיה לכולנו שנה של עשייה, הגשמה והעצמה אישית!

אורלי וקנין צפריר
רכזת בחינות וציונים, מינהל הסטודנטים


טלפון:
 02-6558136 
דוא"ל: zorli@dyellin.ac.il

בניין א' קומה 2, חדר 224

זמני קבלת קהל: ימים א'-ה' בין השעות 9:30 - 12:15; 14:15 - 13:45

 

מידע שימושי: 


שיתוף הפעולה עם מרכז אתגר והנחיות לבעלי כרטיס התאמות


החלטות וועדת משמעת


הוראות רישום למועד ב'