student_portal

moodle

ארכיב עבודות

שעות פתיחה של הארכיב

בימים א', ב', ג', ה' בין השעות: 14:00 - 16:00.

בימי רביעי- הארכיב סגור.

עקב שינוי נהלים מלמעלה- לא ניתן לקבל מבחנים. במקרה של מבחנים לא אמריקאים - ניתן לצלם בפלאפון. מבחנים אמריקאים אסור לצלם. ניתן לעיין בארכיב.
עבודות- ניתן לקחת עבודות רק בהצגת תעודת זהות. ניתן לקחת עבודות לחברים רק בהצגת תעודת זהות של החבר/ה או יפוי כוח.

העבודות והמבחנים נשמרים לשנה אחת בלבד.