student_portal

moodle

ארכיב עבודות

שעות פתיחה של הארכיב

בימים א', ב', ג', ה' בין השעות: 14:00 - 16:00.

בימי רביעי- הארכיב סגור.

כל המבקש להגיע בשעות אחרות (שאינן שעות הפתיחה הרשמיות), בבקשה לתאם זמן איתי יום עד יומיים מראש.
הטלפון הוא :026587511. בבקשה להשאיר הודעה ברורה עם שם המבקש ומספר הפלאפון, כדי שאחזור אליכם במהלך היום.
ניתן לשלוח מייל: benyakov@dyellin.ac.il

עקב שינוי נהלים מלמעלה- לא ניתן לקבל מבחנים. במקרה של מבחנים לא אמריקאים - ניתן לצלם בפלאפון. מבחנים אמריקאים אסור לצלם. ניתן לעיין בארכיב.
עבודות- ניתן לקחת עבודות רק בהצגת תעודת זהות. ניתן לקחת עבודות לחברים רק בהצגת תעודת זהות של החבר/ה או יפוי כוח.

העבודות והמבחנים נשמרים לשנה אחת בלבד.