student_portal

moodle

ארכיב עבודות

שעות פתיחה של הארכיב

בימים א', ב', ג', ה' בין השעות: 14:00 - 16:00.

בימי רביעי- הארכיב סגור.

ניתן לקבל מבחנים ועבודות בהצגת תעודה מזהה. ניתן לקחת עבודות ומבחנים לחברים, רק בהצגת יפויי כח או צילום תעודת זהות של החבר/ה.

העבודות והמבחנים נשמרים לשנה אחת בלבד.