טיפול בתלונות הטרדה מינית

מכללת דוד ילין, כמוסד חינוכי, רואה עצמה מחויבת ליצירת סביבה לימודית שוויונית, חופשית מהתנהגויות מיניות פוגעות. המכללה רואה בהטרדה המינית התנהגות פסולה מבחינה מוסרית מאחר שהיא פוגעת ברווחתו, בכבודו, בנפשו ו/או בגופו של הסטודנט/ית, ובזכותו ללמוד ולהתפתח באווירה שוויונית משוחררת מאפליה על רקע מיני. הטרדה מינית מונעת מן המוטרד/ת הזדמנות שווה למימוש היכולת האקדמית והמקצועית. לפיכך נוקטת המכללה בנושא זה מדיניות ברורה, אשר מטרותיה: מניעת מקרים של הטרדה מינית בחברה בכלל ובמכללה בפרט, הפסקת מקרים של הטרדה מינית, בירור וטיפול בכל מקרה של הטרדה מינית.

 

sexual-har-heb sexual-har-arabic

sexual-har-russian

צפייה בגודל מלא צפייה בגודל מלא צפייה בגודל מלא

 
 

 


הנציבה לטיפול בתלונות הטרדה מינית

ד"ר לילי זמיר, משרד הדיקנט והמרכז ללימודי נשים ומגדר

 

מטרת נציבת הטיפול בתלונות הטרדה מינית במכללה היא ליזום וליצור תכניות התערבות חינוכיות והסברתיות למניעת הטרדה מינית.

בנוסף הנציבה עוסקת בטיפול בתלונות על הטרדה מינית בשיתוף עם משרד דיקנט הסטודנטים.

הנציבה עומדת לרשות הסטודנטיות/סטודנטים ועובדי המכללה, המוזמנות/מוזמנים לפנות אליה להתייעצות בכל הסוגיות הקשורות להטרדה מינית.

 

במקרה של תלונה/אירוע

הנציבה תדאג לברר במהירות וביעילות את התלונה, להפנות את הנפגע/ת לקבלת סיוע רפואי, נפשי או אחר ולתת פתרון לבעיה במהירות וביעילות מרבית, בשיתוף עם דיקנט הסטודנטים, והנהלת המכללה בהתאם לצורך.

תפקיד הנציבה להבטיח שהמכללה תשמש מרחב לימודים ועבודה ערכית חינוכית נקייה מהטרדות מיניות או התנכלויות שמקורן בהטרדה מינית.

 

מהי הטרדה מינית?

הטרדה מינית הינה עבירה על החוק!! אם נפגעת, אל תהסס/י לפנות ולהתלונן, פנייתך תטופל במלא תשומת הלב,

בדיסקרטיות וביעילות!

לתשומת לבך, קיום יחסים אינטימיים בין מרצה לתלמיד/ה גם אם הם בהסכמה, הם עבירה משמעתית למרצה.

 

הטרדה מינית מוגדרת בחוק:

החוק למניעת הטרדה מינית –תשנ"ח, 1999 קובע כי הטרדה מינית היא:

1- סחיטת אדם לביצוע מעשה בעל אופי מיני.

2- מעשה מגונה.

3- הצעות בעלות אופי מיני לאדם שהראה כי איננו מעוניין בהן.

ואולם-אין צורך להראות אי הסכמה במקרים הללו:

א- ניצול יחסי מרות בעבודה.

ב- ניצול יחסי מרות או תלות בחינוך לרבות ניצול יחסי מורה/ה תלמיד/ה.

4- התייחסויות חוזרות למיניותו של אדם, למרות שהאדם שאליו מופנות ההתייחסויות הראה שאינו מעוניין בכך. אולם, במקרים בהם מתקיימים יחסי מרות כלשהם, אין צורך להוכיח כי הקורבן הראה אי הסכמה.

5- התייחסות מבזה או משפילה לנטייתו המינית של אדם, בין אם הראה שהדבר מפריע לו ובין אם לא.

 

זכרו!!

הטרדה מינית והתנכלויות על רקע מיני פוגעות פגיעה חמורה בכבוד האדם וחירותו, בפרטיותו ובשוויון בין המינים. זוהי עבירה פלילית, עילה לתביעה בנזיקין ועבירת משמעת חמורה. היא פוגעת בייחסי העבודה והלימודים ומהווה ניגוד חמור למדיניות המכללה, המחנכת לשוויון וכבוד הדדי.

 

ניתן לפנות לנציבת תלונות לענייני הטרדה מינית במכללה באחד מהערוצים הבאים:

ד"ר לילי זמיר

טלפון - 052-2678942

מייל 

שעות קבלה:

יום ב' 9:00-10:00 ; יום ד' 9:00-12:00

בניין ב' חדר 200

במקרים דחופים יתואם מועד לפי צורכי הפונה.