student_portal

moodle

יעוץ ושירות פסיכולוגי

תלמידי המכללה זכאים לקבל טיפול פסיכולוגי בשרותי היעוץ של האוניברסיטה העברית. סטודנטים המעוניינים מוזמנים לפנות לשירותי היעוץ לקביעת פגישת הכרות (intake) 02-5882685. בימים א'- ה' בין השעות 15:00-8:00.
הקבלה לטיפול היא על בסיס מקום פנוי, עלות הטיפול 200 ₪ לפגישה.