student_portal

moodle

יעוץ ושירות פסיכולוגי

בדיקנט הסטודנטים פועלת פסיכולוגית מוסמכות מטעם שירותי הייעוץ הפסיכולוגיים של האוניברסיטה העברית.
כל סטודנט מן המניין הלומד במכללה זכאי ליהנות משירותי הייעוץ בהשתתפות עצמית שעלותה 90 ₪ לשעה.
הפסיכולוגית מעניקה טיפול דחוף בשעת משבר לאנשים במצבי מצוקה חריפים וכן טיפול קצר-טווח לטיפול בבעיות אישיות.
סטודנטים מוזמנים לפנות לפגישת יעוץ ראשונית (ללא תשלום) לד"ר נועה רזניק – 050-8803924.

"סטודנטים שפנו ליעוץ וזקוקים לסיוע כפסי למימון היעוץ, יוכלו לקבל עד 1000 ₪ סיוע".