התאמות

במרכז, קיימת אפשרות לסטודנטים הזכאים על סמך אבחון, לקבל התאמות בדרכי היבחנות, בהתאם להחלטות ועדת ההתאמות של המכללה. עבור סטודנטים עם קשיי למידה, שאינם מאובחנים, נשקל צורך באבחון כישורי למידה.

פניה ראשונה בנושא ההתאמות, להורדת הטופס לחץ כאן.

א. לאחר הגשת הטפסים והמסמכים למרכז, הם יועברו לדיון של ועדת ההתאמות.

ב. כחודש לאחר מסירת הטפסים, יעודכן פורטל הסטודנט בהחלטת הוועדה.

ג. באחריות הסטטודנט להיכנס לפורטל אישי, לצפות בכרטיס ההתאמות ולהדפיסו.


1. הסטודנט מחויב בהדפסת כרטיס ההתאמות.

הנחיות לצפיה והדפסת כרטיס התאמות, להורדת הקובץ לחץ כאן.

2. בנוסף, הסטודנט מחויב גם בהפעלת הכרטיס ההתאמות, מול מדור הבחינות, באמצעות הפורטל.


1.  להפעלת  ההתאמות מול מדור הבחינות, להורדת קובץ הנחיות, לחץ כאן

 

2. סטודנטים שקבלו אישור להקראה / הקלדה יפעלו בנוסף, לפי הנחיות הבאות:


מימוש הזכאות להתאמות והפעלת הכרטיס ההתאמות צריכה להיעשות לפני כל תקופת ומועדי בחינות.

מועד סגירת המימוש הוא עד שלושה שבועות לפני מועדי הבחינה.

המחשב יסגר אוטומטית שלושה שבועות לפני מועדי הבחינה ולא ניתן יהיה להפעיל ולממש את הזכאות.

באחריות הסטודנט לעקוב אחר הפרסום של מדור בחינות בעניין הפעלת הכרטיס.


זכותו של כל סטודנט לבקש שינויים בכרטיס התאמות/ לערער על החלטת ועדת ההתאמות.


עליך למלא טופס בקשה חדש. להורדת הטופס, לחץ כאן.

עליך לצרף לטופס הבקשה:

  • את כרטיס ההתאמות שלך כפי שמופיע בפורטל הסטודנט
  • מכתב המסביר את בקשתך לשינוי

את הבקשה עליך להגיש למזכירות המרכז, בחדר ד' 400.