student_portal

moodle

מרכז לסיוע בכתיבת עבודות

בשנת הלימודים (לא בחופשות) פועל מרכז לסיוע לסטודנטים בכתיבת עבודות רגילות ועבודות סמינריוניות. הסיוע הוא אישי ומותאם לסטודנט(ית).

במרכז ניתנת תמיכה בכל תחום הקשור לקריאה ולכתיבה אקדמית.

המרכז פתוח במועדים אלו:

  • יום א' 12-11 בבניין ד' בחדר 200א'.
  • יום ב' 13:45 - 14:15 בבניין ד' בחדר 200א'.
  • יום ד' 13:45 - 14:15 בבניין ד' בחדר 200א'.
  • יום ב' 10-9 בבניין ד' בחדר 200.
  • יום ד' 10-9 בבניין ד' בחדר 200.