הכנת מערכת ושנתון
  • השנתונט (השנתון האינטרנטי) -  לחץ כאן
  • הנחיות להכנת מערכת שעות לשנה"ל תשע"ז: תואר ראשון - לחץ כאן

  • הנחיות להכנת מערכת שעות לשנה"ל תשע"ז: תואר שני- לחץ כאן