הזמנה למפגש עם סטודנטים נורבגים - יום א', 10.11.13 בשעה 20:30, חדר שחר

הסטודנטים הנורבגים מבקרים במכללה במסגרת סמינר בנושא "המזרח התיכון",

כחלק מקורס בהבנה בינלאומית ושיתוף פעולה.

מטרת הפגישה: הכרות עם צעירים בני גילם, החלפת דעות בנושאי חינוך ומעורבות מקומית ובינלאומית , מפגש חברתי.

על המעוניינים להשתתף במפגש להודיע לרותי בר-סיני, אחראית קשרי החוץ

ולהגיע לחדר שחר (בנין א') בשעה 20:20

ruthb@dyellin.ac.il