teachers_portal

moodle

סדנאות הדרכה

צוות המחשוב והתקשוב של המכללה עורך במהלך השנה הדרכות לסגל בנושאים שונים הקשורים לעולם המחשבים.

בדף זה מפורסמים ההדרכות המוצעות במהלך השנה והמידע מתעדכן מעת לעת.

כהמשך למאמץ המתמשך של הגברת שילוב המחשב בהוראה אנו עורכים מספר השתלמויות בנושאים ובמועדים המופיעים הלוח ההשתלמויות.

להרשמה להשתלמויות לחצו כאן


לוח השתלמויות יוני - ספטמבר

נושא 

תאריך  

יום 

משעה 

עד שעה 

חדר 

בניין 

מודל בסיסי

25/06/2012

שני

14:00

15:30

204

ד'

מודל כלי שיתוף

25/06/2012

שני

16:00

17:30

204

ד'

Word למתחילים

26/06/2012

שלישי

12:00

13:30

204

ד'

כלים אקדמיים בWord

26/06/2012

שלישי

14:00

15:30

204

ד'

PPT למתחילים

01/07/2012

ראשון

12:00

13:30

204

ד'

כלים מתקדמים בPPT

01/07/2012

ראשון

14:00

15:30

204

ד'

GoogleDocs

03/07/2012

שלישי

10:00

11:30

204

ד'

פורטל המרצה

03/07/2012

שלישי

12:00

13:30

204

ד'

רשתות חברתיות - הכרה

09/07/2012

שני

11:00

12:30

204

ד'

מודל מטלות מבחנים ובלוקים

09/07/2012

שני

13:00

14:30

204

ד'

מודל בסיסי

03/09/2012

שני

10:00

11:30

204

ד'

מודל כלי שיתוף

03/09/2012

שני

12:00

13:30

204

ד'

Word למתחילים

05/09/2012

רביעי

14:00

13:30

204

ד'

כלים אקדמיים בWord

05/09/2012

רביעי

16:00

17:30

204

ד'

כלים מתקדמים בPPT

10/09/2012

שני

10:00

11:30

204

ד'

GoogleDocs

10/09/2012

שני

12:00

13:30

204

ד'

השתלמות מודל לעובדי מלמ"ח

12/09/2012

רביעי

10:00

11:30

204

ד'

פורטל המרצה

12/09/2012

רביעי

12:30

14:00

204

ד'

  
 


פרטים אצל צוות א.א.א. :
אלינור eleanor@dyellin.ac.il  אהרון   rgarr@dyellin.ac.il  או אורי  urioh@dyellin.ac.il

יש אפשרות לקבל הדרכה ותמיכה במהלך שנת הלימודים  בתאום מראש