teachers_portal

moodle

סגל

לגישה ל Moodle ה"ישן" לחצו כאן

מידע שימושי מחשוב ותקשוב משאבי אנוש בהוראה
לוח שנה אקדמי  

פורטל למרצה

  שירותי המשרד
סגל המכללה   מודל   טפסים ונהלים - הוראה
טפסים ונהלים   מרכז תמיכה    
מפת המכללה  

רשת אלחוטית wifi

  הנחיות לכתיבת קו"ח וסילבוסים
  מקרנים ועגלת מחשבים ניידים   הנחיות לכתיבת קו"ח - עברית
חיפוש קורסים   שינוי בתשתית דוא"ל  ; כניסה לדוא"ל   הנחיות לכתיבת קו"ח - אנגלית
מועדי בחינות   הדפסות וצילומים   הנחיות לכתיבת סילבוסים - עברית
לוח דרושים   ספקי תוכן   הנחיות לכתיבת סילבוסים - אנגלית

כללי התנהגות בעת רעידת אדמה,

שריפה ועזרה ראשונה

 

הנחיות למודל ולפורטל המרצה

בקשות חומרה ותוכנה לשנה"ל הבאה

   
משאבים אקדמיים עריכת תוכן אישי באתר   תקנונים
רשות המחקר   התחברות   תקנון המכללה
פרסומים   הנחיות ליצירת דף סגל באתר המכללה - עברית   תקנון - תוספת למרצים
היחידה לטיוב ההוראה   הנחיות ליצירת דף סגל באתר המכללה - אנגלית   תקנון הספרייה
        תקנון בחינות תשע"ח
         חוק זכויות הסטודנט
        הוגנות מגדרית ודו"ח נתונים מגדריים שנתי